Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Bądź Dobrym Sąsiadem - 2015

Bądź Dobrym Sąsiadem - 2015

„Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”.
Pod takim hasłem 10.12.2015 w Siedzibie Gdańskiego MOPR przy ul. Leczkowa 1 odbyło się podsumowanie Zadania Publicznego realizowanego przez Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Tak jak w roku ubiegłym podsumowanie miało charakter spotkania, na którym wyróżniliśmy mieszkańców Gdańska bezinteresownie niosących pomoc swoim bliskim sąsiadom. Osoby te wyłonione zostały przez Pracowników Socjalnych MOPR w Gdańsku, którzy w swojej codziennej pracy w środowisku seniorów, osób niepełnosprawnych dostrzegają pozytywne przykłady właśnie takich prospołecznych zachowań.
Wszystkie osoby wskazane przez pracowników socjalnych otrzymały podziękowanie za okazane dobro, ogromną wrażliwość, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy. Wręczaliśmy również upominki, będące spełnieniem ich marzeń.
Wśród zaproszonych byli zarówno pomagający jak i seniorzy, do których skierowane są działania pomocowe „ Dobrych sąsiadów”. W tym roku towarzyszyła nam myśl Ronalda Reagana
„Nie możemy pomóc wszystkim, ale każdy może pomóc komuś”. 

10 grudzień to również Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Była więc okazja doprzypomnienia że„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” jak głosi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku. 

W trakcie spotkania na gości czekała niespodzianka. Był to pokaz „Magia na wesoło” w wykonaniu Pana Bogumiła Podgórskiego z Agencji Artystycznej Groteska.
Zgodnie z zapowiedzią zaprosiliśmy prelegentów, którzy porozmawiali z uczestnikami spotkania na interesujące ich tematy. Małgorzata Moczulska przedstawiła prezentację pt. „Psychologia pomagania – potrzebujemy siebie nawzajem”. Obecna była również psycholożka, mgr Beata Załucka - Gosk specjalizująca się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Dziękujemy za przybycie wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku a w szczególności Pani Dyrektor ds. Usług Społecznych Marlenie Jasnoch oraz pracownikom socjalnym, którzy każdego dnia wykonują niezwykle cenną pracę.

Dziękujemy MOPR Gdańsk za możliwość zdobycia doświadczeń, które Fundacja innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI wykorzysta w swoich kolejnych działaniach na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych. 

 

 

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !