Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Bądź dobrym sąsiadem 2016

Bądź dobrym sąsiadem 2016

Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania.

05.12.2016 o godz. 12.00 w siedzibie Gdańskiego MOPR Gdańsk ul. Leczkowa 1A. Już po raz czwarty spotkaliśmy się  z mieszkańcami Gdańska, którzy bezinteresownie wspierają swoich starszych często samotnych sąsiadów. Pracownicy socjalni Gdańskiego MOPR wyłonili spośród mieszkańców Gdańska 32 osoby w tym 16 osób pomagających i 16 osób, seniorów, którym pomoc jest udzielana.

Celem nadrzędnym zadania jest wzmocnienie idei usług sąsiedzkich, które do niedawna stanowiły nierozerwalny element sąsiedzkich wspólnot. Dzisiaj, często zamykamy się we własnych mieszkaniach, zamkniętych osiedlach a dawne wspólne przestrzenie sąsiedzkie zanikają. Jesteśmy zabiegani, skoncentrowani na zaspakajaniu własnych potrzeb.  Naszym zdaniem a przede wszystkim zdaniem pracowników MOPR w Gdańsku każda inicjatywa promująca postawy dobrosąsiedzkie godna jest naśladowania i propagowania, a o ludziach dobrej woli należy mówić głośno.

Podobnie jak w poprzednich edycjach  podczas spotkania realizowaliśmy  również elementy edukacyjne niewątpliwie podnoszące jego atrakcyjność. Do udziału zaprosilismy  prelegentów, których zadaniem jest porozmawianie z mieszkańcami Gdańska o znaczeniu zarówno otrzymywania jak i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Porozmawialiśmy  również o tym, jak wspomagać utrzymanie do późnej starości dobrej kondycji naszego mózgu między innymi poprzez odpowiednią dietę. Zadbalismy  o miłą i ciepła atmosferę zachęcająca do wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń.

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !