Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

BĄDŹ DOBRYM SĄSIADEM - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania. Zadanie realizowane wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Gdańsk

BĄDŹ DOBRYM SĄSIADEM - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania. Zadanie realizowane wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Gdańsk

 

„Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”. Pod takim hasłem 17.12.2014 w Centrum Pracy Socjalnej nr.1 odbyło się podsumowanie Zadania Publicznego realizowanego przez Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Podsumowanie miało charakter spotkania, na którym wyróżniliśmy mieszkańców Gdańska bezinteresownie niosących pomoc swoim bliskim sąsiadom, znajomym. Osoby te wyłonione zostały przez Pracowników Socjalnych MOPR w Gdańsku, którzy w swojej codziennej pracy w środowisku seniorów, osób niepełnosprawnych dostrzegają pozytywne przykłady właśnie takich prospołecznych zachowań.

Wszystkie osoby wskazane przez pracowników socjalnych otrzymały podziękowanie za okazane dobro, wsparcie i czas poświęcony drugiemu człowiekowi oraz upominki, będące (mamy nadzieję) spełnieniem ich marzeń.
Jesteśmy przekonani, że mówienie o ludziach dobrej woli, o tym, co robią nie oczekując w zamian niczego bez względu na skalę ich działania jest ważne chociażby po to, żeby innym chciało się chcieć. Zaufanie, jakim „Dobrzy sąsiedzi” zostali obdarowani przez seniorów, którzy sami niechętnie przyznają się do swoich słabości to rzecz bezcenna.

 Wśród zaproszonych byli zarówno pomagający jak i seniorzy, do których skierowane są działania pomocowe „ Dobrych sąsiadów”. Tym, którzy nie mogli razem z nami uczestniczyć w święcie ludzi dobrej woli składamy najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Zgodnie z zapowiedzią zaprosiliśmy prelegentów, którzy porozmawiali z naszymi gośćmi na interesujące ich tematy. Pani mgr Irena Samson pięknie opowiadała o pielęgnacji osób niesamodzielnych. Łukasz Wodziński, ratownik medyczny doskonale wprowadził obecnych w arkana udzielania pierwszej pomocy. Obecna była również psycholożka, mgr Beata Załucka - Gosk specjalizująca się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Po części oficjalnej, prelekcjach i wręczeniu upominków zaprosiliśmy gości do wspólnego stołu. Był czas na rozmowę, refleksję, świąteczne życzenia, dzielenie się opłatkiem.

Dziękujemy za przybycie wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku a w szczególności Pani Dyrektor ds. Usług Społecznych Marlenie Jasnoch oraz Pani Kierownik Działu ds. Seniorów MOPR w Gdańsku Ewie Bartkowiak.

Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji Zadania Publicznego Fundacja NIEZALEŻNI wykorzysta w swoich kolejnych działaniach na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych.

 Czytaj także http://www.mopr.gda.pl
http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/badz-dobrym-sasiadem,2681642,artgal,t,id,tm.html?czy_podglad=t

 

  

 

 

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !