Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

BĄDŹ DOBRYM SĄSIADEM - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania. Zadanie realizowane wspólnie z MOPR Gdańsk

BĄDŹ DOBRYM SĄSIADEM - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania. Zadanie realizowane wspólnie z MOPR Gdańsk

Od 03.11.2014  do 31.12.2014 Fundacja Niezależni oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie realizują zadanie publiczne:
Bądź dobrym sąsiadem - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania.

W trakcie realizacji zadania pracownicy socjalni wyłonią spośród mieszkańców Gdańska 32 osoby, w tym 16 seniorów oraz 16 osób wspierających seniorów w ich miejscu zamieszkania.
Będziemy wyróżniać i gratyfikować osoby zaangażowane w bezinteresowną pomoc na rzecz najbliższych sąsiadów seniorów, wymagających wsparcia w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Celem nadrzędnym zarówno dla Fundacji jak i MOPR w Gdańsku jest wzmocnienie idei usług sąsiedzkich oraz dotarcie, przy wsparciu pracowników socjalnych, do osób starszych, samotnie prowadzących gospodarstwo domowe, które niejednokrotnie wstydzą sie poprosić o pomoc. Elementem edukacyjnym oraz miejscem wyróżnienia wskazanych osób będzie spotkanie "Bądź dobrym sąsiadem", promujące zachowania prospołeczne, wolontariackie, propagujące bezinteresowną pomoc, zapobiegające wykluczeniu i izolacji. W trakcie spotkania zorganizujemy krótkie prelekcje specjalistów związanych z tematyką senioralną odpowiadające na potrzeby sygnalizowane przez nieformalnych opiekunów wyłonionych przez pracowników socjalnych. 

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !