Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Cele i beneficjenci

Cele i beneficjenci

Starość, niepełnosprawność i długotrwała choroba – to najczęstsze przyczyny utraty samodzielności i obniżenia komfortu życia. Pragniemy nieść pomoc wszystkim, którzy chcą odzyskać poczucie niezależności we własnym domu i znów czuć się pełnosprawnymi członkami społeczeństwa.

 

Naszymi beneficjentami są przede wszystkim osoby starsze, chore na Alzheimera, z zaburzeniami orientacji, samotne i niepełnosprawne, a także rodziny tych osób, które mają problemy z zapewnieniem skutecznej i ciągłej opieki swoim najbliższym.

 

 

Łączymy pokolenia

Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu utraty samodzielności naszych podopiecznych, często doraźna pomoc ze strony najbliższych to za mało. Dlatego organizujemy szerokie grupy wolontariatu, obejmujące zarówno bliższą, jak i dalszą rodzinę: dzieci, wnuki, rodzeństwo, kuzynostwo, jak i osoby z dalszego kręgu znajomych: sąsiadów, przyjaciół, opiekunów i niezależnych wolontariuszy. Pielęgnujemy więzi pomiędzy pokoleniami w rodzinie i w społeczeństwie.

 

 

Obalamy mity

Nie zgadzamy się z tezą, że zamknięte domy opieki to jedyny sposób na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym i ich najbliższym. Aktywnie poszukujemy metod, które pozwolą naszym podopiecznym cieszyć się życiem w ich własnym mieszkaniu – miejscu dobrze znanym i najbardziej przyjaznym, gdzie rehabilitacja osiąga najlepsze rezultaty.

 

 

Likwidujemy bariery

Wierzymy, że rozwój współczesnej technologii umożliwia pokonywanie barier, które dawniej decydowały o wykluczeniu z samodzielnego i aktywnego życia. Stale śledzimy najnowsze trendy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań ułatwiających naszym podopiecznym codzienne funkcjonowanie i zapewniających wytchnienie ich rodzinom.

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !