ࡱ> ]_Z[\)`bjbjUU??^^^^^^^r 82Fr~fffff$VhLE^X"z^^^ff8:::^f^f:::^^ifZ Оh l5N0~=, T ii ^}P:X~rrr rrr rrr^^^^^^ WNIOSEK o zakwalifikowanie do Projektu Przyjazni Seniorom Imi i Nazwisko/Nazwa zgBaszajcego & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Dane kontaktowe zgBaszajcego (tel) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (e-mail) & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & .& & & & .. Imi i Nazwisko podopiecznego (je|eli inne ni| wy|ej wymienione) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& ...& & & & & & & & Miejsce instalacji systemu teleopieki (miejscowo[) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Data urodzenia podopiecznego & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Krtki opis sytuacji |yciowej & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Prosz zaznaczy, ktre z poni|szych kryteriw dotycz podopiecznego: mieszka samotnie miesiczny dochd nie przekracza kwoty 1.084 zB jest przeBNtvx ( f p r * 4 V . l ^r`ƿ|qhhCJaJh.hy0CJ aJ ,jh.hy0CJ UaJ mHnHtHuh.CJ aJ hJ.UhCJaJhZ7hCJaJ hZ7hhh5CJaJhh5 h^&5hZ7h5hh5CJ aJ hZ7h5CJ aJ *vx* 0 0b0&$a$gd & Fdgddgddgddhgd$a$gdwlekle lub ci|ko chory posiada orzeczenie o niepeBnosprawno[ci w stopniu umiarkowanym lub znacznym w cigu ostatnich 2 miesicy ucierpiaB w wyniku nagBego zdarzenia losowego, na skutek ktrego straciB zdolno[ samodzielnego funkcjonowania O[wiadczam, |e podane przeze mnie informacje s zgodne z obecnym stanem faktycznym, a dane w nich zawarte s kompletne i prawdziwe. O[wiadczam, |e zapoznaBem si z Regulaminem [wiadczenia usBug teleopieki w ramach Projektu Przyjazni Seniorom i zobowizuj si do jego przestrzegania. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 art. 25, o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z pzn.zm) upowa|niam Fundacj Innowacji Wspierajcych Samodzielno[ NIEZALE{NI, z siedzib w Sopocie, do przetwarzania zgromadzonych danych osobowych w celu przeprowadzenia postpowania kwalifikujcego do projektu Przyjazni Seniorom. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Miejscowo[, data Czytelny podpis     `$& 4DFǼ~k~X~~$j6chCHh2CUmHnHtHu$jhCHh2CUmHnHtHuh2Cjh2CUmHnHtHuh/}jh/}Uh.hzCJaJh.hCJaJhCJaJhp hCJaJh.h.CJaJhh.CJaJh.CJaJhCJaJhhCJaJh2CCJaJ"&F dgdz d`gd. dgd.$a$gd.21h:p.. A!"#$% nXb[HLg"/0PNG IHDR #:tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<fiTXtXML:com.adobe.xmp 9LwIDATxZۺ8բ( m!A4?{.v#ޟNAt                                                                                 "9uǮRy -Sy`3\~{^%nkS/@T^XYQ^0uC Py` @ʺ P=*?^|B/@T^#bֽ,^4{yiURyhKYړzPŧ/TFB!Dz;mЄ^ 2B/@t*/uU 4(y{ ,) rv;z"Ry؀ȨNzWoH`%9qfpT^9$03ewa\pB/@ */3PvCʹܦ|*/)^*gp*/#(-Cͮ P6;)M/@T^.PvGXuH( 'ewX O{캽Fh;tj~n5 EQyji~`NoPyZ! {~ijLA Pk4Qvo NUOf`=x̔Rw!Ցlto؄^ PJӽ{^؈ {aL?bmz6aQ q~CzRzgE\?Wuzg98m3XuEPv?!n+^|zVlI-WszVME,wmzf`%n/NRze`An/GX5wX%6Se-))mz>X"&. \ ;XM}q׶]؄ `qX̃Pvi 4qw!'he`fퟌ W3CF!]n^1*/⮲ A?Rή 4R0;#wQn 4:0N5}ԸDB/ Lm$"txqV"-\VG-2*,wacB/P7 ;qc&3%ԝ >*/+>>z w;k2C7mw; !M/P+ } 2TN}.TEan+B ^86ڶ z Xz.'? zЬk@`CB/E GyHq,ԝ "w]շ^BQy qw!]`l՛@,d@т]qmz@b@ls)Wz(,a@Yl|Hq ` > ,Kg6;zYD.(e X;x.=(5 X{`.P( X;xS A d @i,U"ݛw`RJݙJݛs] 'gf/Py`̓ټ TYrvf`s'Q 6gm&y]rB/- 0ͻW䶻@C^`CV%`}ʑlZ$[$W$zMX[Kqef?^`}#@}]m ʬDWÈw,C'qґ]^`5 @~q` XQ :C@YǹNͧo$LR29myؼ ;zEYwwR 0;CX$SyY;r}`3|/Ry.礔3&\~+$|xO/VRJ?'6>ͻJ) ^^³y1l(,!9ٿ{>ͻ <!ؼ1]^AVFw* p_^(|םw*dxʏ{ <;zi,(P.gvqf V(k.@;^`,K k.@^`mz,"=}[h d-5wm3l"Mti AnG\npz. HB/p+6ɥkm8˲7e.^R. ^;̯3/]!_X)`N ̄^o!`I' 83[`//ӵݝɎ^`g//ؿ;z{y]w؜8P%ʎ^hEk5W8B/4ˊ4w]&@ܗʼ RyJwE֨%@S wm7O.G/@.Uz Ю*/@]*&@T^^@c@C\Bӈ3{@@FQ?VZ6}v,Tp]*O'M(a;R7ʩ lq QyڲU]:0# uQyrw(_)Of*/@ .Ei!ޙ P4_hrW`Cj uU^z]VN P_h\W`!j@U^v^}YN^=Wy0!L#1z ^?C @nBNU^v7ܠƛ qF֫G[ʹPpy.n3CbU^;t[ h"p[1Et ep W(˭) !*/CLz )MѳDʟ 7nS Y&B/>yWyePw֢\Qg*/cݺz 0YB/;mWyBw!Q2*/}^YKYF&/瑓 0g@(R2P{yxTηn wR.v@QSuYpK Gʙ66ɺ9zI \hK+sH <SѠ4`*96e8Pv_t`An Dլ\`iSvaR-b3 ɥa? JR;Wo6R˧ 1*:t]>ߩPkRva71S +#4e6$JXKp]`% 'BgKm_Eم½24{yؘw (ؘٳ "M/gcG/,D RvnB/,(7C;\O` */ezbn m^+6P"jP!H\@\.(o:z`F*/Ez!eVM^ @^( UOф^ @n wal%T^°]"@B/MJz` z ;q4]y꺾ܥPfIe,PyKS]2 RyK]6'(nSyK}]>nPyK]֧RQyKP.ku) -P^wYK ǜ]g(oЄ.gKe9.xy~67Ki] R%K֥~w8I9B/[wK^ @^$8Y>AQ)]X#d]74Ni62;qid]Nc>,]ƒuGx<~ 2+sc]uSG!8SbzBeeb?*xB/-s_^reݎ;]nu곩{'/Z㯞Iv]gS/ܠG1;D|{;@K^#r,/lk p8q]~x̫zh mw (Sw8Bv|u"ngơV.;e]Լl&B/Py>z6Nmm⡛Կ3/^譃2ey+-P7^vz#wVޮXϦ2MQvx^ Qy`"(n#Ҩ?^jtBFߜ~2ꞺA**/nQo=vu8 , Qvyks/?~Ry`BpnMNe(z6yy1 Dת6qo~u/φT^XP>3_軕U螺A gSq&R~TJ "xwwl%O;@ nt4x>G b kt[ nh:oX``nW J]S s_^X[W J]a( gu<}7+/K%^`.]l( W܍H]Ͱz( [zX݅|/;^ʥ^}7qw7lg()+l}2C;Kp<^d K n/( @LVSraW Aܝ7qޮPPwy˼* Z_^~0ExmWTD(*/hͫ7뻅w|}]@ݺ0P BwK&>^ﻀtO PʵPwK&>^[=3;}?ow%N~M-e͙@٧B[&qwګyoBPЫHܝ:^[9ԝ bR L0t:F(${[[{ rV-;m@]l؄ ܸz[qw(e{ ЫEj/~qn2/wm|FzX(t:ǨR+xogdC\L2}cWC( \ȥ]Ө+-,3* |'+zЌZw*^7@axАvڼnf\v/䜏Tvٹ Sf;wm޵s |=zx z?n}W1%GЮ]qJGдy/wU[q A`Z}Q3-A`(%.@sr~}zMmz޼+4/sr^F kAߧN޹;TCov"2` sH ܝ+$ S /CM/ 6e3|,)o~߿a44=ڼ;×,a.0p i!hbw?T|\4://p巄+>e@+>1v6`\EaRw Pǃ>׏F }r>Ӑ/nڼ |˽͙1Pp圏CЗaԬ;]_~0\6Zz}(]-LI3{yy1CKqd(!y३J@.kVpD'#|3g-0{ћW܅/k,qؕhymKkgfH:vr/R|~k.Dy*IO b ^3fX!wZ^AIx½:]z:{nǣ3O ^.uE nw*9#Zwa%wە^ r܅.>WL˲@Cce 0` svSeQ gʲ܅u矛 uL`V} svl&\זkoQٲL+z-ޅ*t! mȗ-V|FŻ0͕J8]v/lzxp;Zoׇ bյO^2cf`z m.#+z-ޅoV؏U-/E͙7} -/ErWEԺ{H]rHXEŻ͂]`ҶV$,7]_.[u~^>sHn?]c.m/RVRv?$D m ,-/޷rWF4@Pw|@j0"BA *E9)_F#}׉(tX]vo$4X{8%] R]n,s<`}/[7[cD o -/E/IYP".ÍmH/R&˂@nnTZ^ ,V27kvum{\;-/E/!3o3@@Xrhv*֊^x]' ~WmW*8aV@ 0R׶+QD\Ȇj6DI D@ћ[r7C]enmkE/@d@4P,ߓ2EzNN`]]ۖ~ J8}?H YћvNI r`*]Y/CP0mwCU |0uKu/c1nf {u^[7̍ېY Eo qC`)e3w=1<7X iyyܴլ(zHC}> dZ^4_^u]?@2m,߇e*O)<!c]N m}ol,_.^ kPk(Bcx/*Oǻ˥3?+˲žyjZx+D9ii+nǣ$c+K{w$+wy @`0+{(;+z`dO,K9B% ToƊ{X M] x*EX @|OxGW{V7C?0arWrXowsOAȐw`" -/Z~+ e[0pxĻyNz0"US˼`>/?;zx*ޱ>|]u,zVKʻ a)rH U*o3@c/k[!B˛+uwXؾ"+wJBσx7T_و 1]`@vn$UTxS{NEr]v~.`I`9⽆[Ha$jѫ .]ۚ",ɎQN^unQ |*Q@lG~n jd$zʈwV h@S|'y,+AW_p_cS{b-[w"/XJbX]o7Ӷͥs XgF {@//_5&/7aQqE8>Wf=ݡ^iy 5f h `>ZޔxT\4Xcimp07M h~ p2&0C$9hyލ3]/@ȆT[]Q9LN˛Hviިx?3@nFS0[zfM7зEA9L^hyI6 ٶiO'H,z&M7I^ptK4NhYv{80-o T+f躮:c'}l,L*z*qz}!>腀FI"tmgXbr7oVWrXQY;?s{BZcs3doƊWrXݴ Q(<( |uU3^;XeW +;8kuG0iUxX»Q.V^uPey^,7RS']G,o`tOsyc Q&zT)Ɠ@f<` -o4}FPTd=LjSA˃< `^2pٔ9 P2dǢ"Tl6ǧ'9<0"h*^&ѽ|Un@ Sr7鮊IzfTŮ@cN.z5O7\V7j^EQr qZLӶ LR T_*ވzP>SR k! ^uIJJSy9+)EfWACu3w{Qݻ:;L,]+|[ Ĭ`-oXx*,~k+ Jߚ] -6ȎQ,0R]W?=C8:I7gOAKhWrp8l[90~ g.Mn9N$VKt#GE/Ժ@7 w}*^§Cafz~]z*!hM >-荒V/<2*r4.Mڶ Rk |uU-K{'~moyWCKK̊ެ|t)hyW%1^ʲܕ;9<L}_^OPCx*^h;EoZ<.<+-bxa]/nr{\XP&iy%^ǣ7f`Y|] z~f nﴼEUdL (@o]׫-TM ƾ׫oFV*^VU>zAY8`@T$䈹x[|R>we۶9-lN/J QYr'Gh]$]o6dN; / ^|b;E\'.@jS ;坞f^^߽lUn0ըI }>dK;0fS{XU<53@ /woz$\*w{^aN=Ȅ*^oLrr>P92y0>'owfs|z<<-T0$fu‰$KP1g@QHt@gm #!clg#( ?⅑xt@*z<7ޘk0gWgf w /@羶-HU6}=priX!9~vzgZ!T0b߻E@ꦹ]֧=r6/r/w_ҜiyoRt@9rP Yz(‹( $;mN c[zDO5IN8jڷHsV{)ZU0=ޑ1<M?QBw@rgmH֬6.nk WSCe"6~K {i@<19L?N.gf I+/<,O $mܠ8N8l7o3|IQ&RQ7͵U2h;64rd$2/~~ەEQ8@ᡝryF` !Ib[?HN s7HtZb U?oQl 1QcҨxu@]&6R5rnʾ@/T*޿wF]/YN<2oD ~u ؙըxﯮ:^o_^.#FH 'M}-v-Ң^ Zm]2j8pyfǣx9x/< ŶmuDgۭCЏy}oD-ߖW Ȫ}_^ދxmrǑg@. cLwlV½w7nZ+l |:)>1pEq|z[^/+ϊ/u@t#Ɩƴ@4~D'W R~Ul7ۭFu66xA@ա2syUp/OAt]D,jCʟ[+ǣ8xT3뚶CH?| ;њ3_۷ES/ dը"7aa<xa Kxcg Xu}/d? 8z9;$+(ORA x,› M}>ڦt>xІX#x_Yg%탊R.Ƣ^ L"?o-CM9 0Jt,&|*o%x7*^]7CʵNEڷ}ޔط*^BŻb뚶C؟1F Zo3)0T07AQb̸HYp0n”\E CV^BgeDX7;(\1nu$^ꞪֈS"kyU073E |`+||OZxݕp'o@Tp]9݉8N),Ab8< } 8;/d o8g◃Ůʢ(cuGVkvHoQӓp/QK⅛Twei뚶5+wX[ǣ4f+~o⅛T umv1~G?3Ep<0?4x9 C}%X|e.Oo9)7 Mu-| yU_*wivHr>,Q(. nσs6 XKX, 4 =xK+XEE\|?eƾ@ *^70_:oo`y~?S_>! =M AdkyU 4p;~bWveQlvWnw|z/B9D__K4 +r`wVްX]4kyU '#Ů(< XR}>A g00L2mOX˫_xW?;ecYVZպ7I"X˫⅟wC8Cr v;zņdN3@g@VW>R '`껮mĨ(~+wV1b.(m:YzV '`,鵨_6mv7r{$`yUOxD'`Y ,cv7YVf>l``qxw-oXU*ӿ,p>&4rw+!,g@'!*^w?7 `kJ+w'Z Mk9 q- OЃUuMۮ}zxJuJb+T%`]M0 ,o2mׯqw`V۴]YڷXJXkyUw E|宨ܝX n7C LUw [uuI,cm};{]}o ,&*^JŻnCâ^`&;f8 $p<u b-oX/AŻbߴMumkm0j]v<WZK2x-]E亮k1?G݆3 +PUrfU*^v^T+?`,&Wn2kjx#4}4x K}> x,nw@V63[UG*z09:>=mnYp1fZ˫ffop'Ţ^`R~]ћ].ط:-> ޵rW񾳨JYrapKUgf`6忓RG*޵rz03t?}^0TYU0x#Z=zIǢ({Q63Y7/|]+sߓz{QcT&W HmWo*^(: A?=7{}ZseEo68?]&Z}/X ,TDzdRЃﺺ<,}ӣ5ufSZi!w.k> _Rzݽ٢^A}킿)w]Z Liwըx}A~scz ҃j67?9{wsz&W LhޯT=ǃxxdZ+WLP6SUŸ\oh=Ƚ纷xDY\@ @Xs$jyU=] ξs@^.i 0Y;_;n!/,GŻ|C ]_϶f{Ƣ aM4Mj;A]>Ylam7EQ_*]rp><`W *2`qzkۺ.,~ 7}IE3/H}xmsʘk{o( .9kZƶ3-U*ޠz%uӵ,~s|zvr 硵}{jyUd?W.Ѓ~*[rw/zۭȖ}{=xɜwḇdSq}WO'[?)r_@ wxx9bڶn |ovm -piyxG{xzAf?_ݛEW @Wr(۫v|Ix.봿[W׾di[!Cz/9K *<\nf[ @#ot_˫%ߙ]2oxW8fgfzUYr [mU-]2+^>"ܶ>9; cmnxɖwɬdt/7ەWu8x@/M jygxe᩵wdp]ϵ{3 (Adkr-|ݿexzAf< 몙ܶ,@b?xD{a iWkOeޓJ}۽x{? FxavW}ˢ'z ,t{3d~kyx?NŻXC2I7p7<O'!_xɓwdƓzvox@/9>7W߷*^], \nf|M;S/ R.7GTҶ{3^XO@SYŻPз05p7 c+9>լeA*eRV}{3i[!iyz/,%r x@:iwm腜y@/{myx-eIro8)=,_ɥݵ g @ xɐwd 47C<lٷxxɐw9].{3dU%r}6r.*^xIz&ݛ_rAU䩩 MB^/KQ.w<2 [IY]ļT D< 7umfȐ~ sӷ 3R.ЃL}]zD|%2Ե g*^U3R.ЃL軗ݛY9 @C_ٔ-g*#q9d:Ȋ OŚEZ>_@AW,]Ե/ + @iM"xWŻ^rkۺ^ȅ鼠 z OӴ*^xgwA^Â_{\D98[ ?]@&hyG$H;wC2qvi; 8ڷ,=x>R]N;wC2qB~P>d0-(rk܌jyU ;ߡ8x!w/7XrS,xw|9}=u4Ot< RI Yy;r/SΝ#L'yL/d@vWrLđK88 I*_4m+HU1oif5G2o Bzju M7Z^% wdUG.t$WB +]\.9@z~kyUE;_C2Y lΧAJrW䥩k!@z~lyGi /١&o4sUBJjgfr->`.*zim$翟޴AJOOV>)mlT%; -H.}1HIu8@biy=pxK#jm Oz}yL"+H@J{%HWK8T%{A\};i8[ 'M O˫%*}–m om[ @V37dmyGTjj yxgK& [1\¶^Hb(\Q䣩_zQ`0 |>da6rԏ7x{L$!veY @N"Okf/G&i᪜9N ;>=m[9 v/-@xKIZ_Ua׶&U @NĮPLx [_M b+9 _ v?W3L<=a 6q]pQ;[ M^LO;SC2A؂ z\WE/Dhfrr>W33PЃM b\}_rEu@&N-xguA&-հ/ܦ}_﫝}Ua-xg#YjWz_i[E/Dn@&^]Ui0LR;K0M҂ J oҴ Rΐ4(3 EŻPߧ|v^ :+9$έ^ *l޺R 2 }_5ǭ=mk˫e*92} bja3N L4u--x&Y^WϦm]Jd2Ul0Q;}0AR /ܴ'"r}C׶EZދJxf|UzFXinӓȄ} "ߵjfj*92}4 0:ߦA؎ȁ} Xo- xMsAX]t"ES]׉CEuo3޸Txw4*.:|Ѵ/ d}o39K- "`<i=ȃ 3+Nͨi5`@s1("`|O;eC` 7˵m=T6@| b7iƈBc-/xMsA X!]n*_Dތ!Aʲo3y F#(A$ǩxMsA X!]n"6Ý/V`ٷI Hg:9@8 3Lg%}腠ط9 \S2iy0VN#<0øD0s;$f˾ͻR](.-/&*颼}xCD3腠T"N(ʝg3X_*颼}dw}g;rt ksEBf ]] ֢9w(oh%%&7E~s/ʾ͡ TAbg}|Z0=jm&RE+ Y|Id%_KӶk@T$ywx:/EK\m &Z1pqxnVYqi0EQ<@]n!|7WD9=ъ1Kn7޾34IH:-/A˗Ywh%O~u woO5 n$X*މrzc,n֓`}WEQF20-/f*މrzrx׿Tn4A.{E/ξ*^M w\e%o4u/:63*Ku23\o0+K21,tt]ai۾-.u~E;epw2\R>~Yt}ueon@~^Xtxӣ][L$KxyVþj]o]].-oTxS|spJb!_8}O +ݷY k'{z(G;T}YkYc+Icf[1_7woPe5}r誹}S׾}DoZmvnP7٣woPe5%G/q, <}5nQ/myiy.x'U^S"xWz;e0-/Zs!wPe$J Kxw?EQVk۬{myym\M=; w޷Y *{SD˛ӬO;Ep_\j&%_5u-of IVH3f3SN#ܗ׻TwS\IS?϶oeO fcj"G/Qw){JKx?隦>;`I/6okvy4k7woyVDiUܮ0j9f?5Z >ySN#ܗ׻Dc~腅Q(w9\&%*ޔx׼D` =nܛ4L?ylyIOҒXȫM=)#Gt]w>w`1]I #>t/LH˛L;:G/Qt`a}+za1m$nOeuRhy]:c}: إ9%(zaIq DMMMqJ{ոE$Hvi?HE/,R ݸzMnƥ"DoIWwwZ}O o3:{Mk"G#Nq]-腥X @L;G,4OKpTL$Kxg+za)oƊޮdiyM%WśRzk\AkoWkn'1j|Ɠ07wtpG[ ^W.4ӓ}~{+z`$-oS&o8ⵄwWEطtֽM?MRNSz_>4[;K{-z/ٷ\,qO[#tQ\׊^}HU}> e}-UNv;=]3LE/̯:TB fS71ZޘCj# ]ۥ9fW}HQGiyc# Rt_8*oOrϧsT}Hpifx7Yw\|04K-~x3_ԜN^IJ:QN7գɉn '.ޢ!(za>r^Cn6M]ekVjɂư*+c^x:9]I`!oXb fR޾7lEմQ>  477fbf[ wFxGw۲L}]Zp9܌H 3o3Ig!pZ8xGw۲L/.͉40n'R=n6u0Q)e/_|4[@btQԎOOm =oZK_29,ޥٛΊ^Au@jCG6`Zg8/U&۲L.)F0* @r3n!AS)e/|_]ӿ(zar~/R7n6M]n<*|4ePlr[%ۊ.9R0,e)}uriyFB^IQ ^,pwiwT0iV;-/sWsԔ[^,nޏTޙe{>:B p7D;&GX}vi&?E/L|ZxdwSڂK/;ڥy^ :>=ٷFM6rhyèxGdwSڂK/;z[.&U*!Qn(/L_o^~_m }gZ^x'IQh xo{yQt$:!nvB[2e ^ooA^HYeYƊaLZTEtfB[2eۥϊ^xt.9'Zxd3:B.udP&r8@Rͦk9'Z޵**>\&l4sE/L|t}QTQu-tykPE/LdfӴ#-XȻVpp;E-!ӊw{p.ͱP$C%gX ^wgNF4w/퀵q7M𪥖ÄIёCUq35[𸪪gC}|݅.WQyFrf/ѧx yHm2:wiwRjkh? Fk GeY:?lFrsO mK\>ՐƒYHiVv^x']|BBP"^)xvif^Av$5>48J` w+\(N{v w+˲ltOO{')[_B Ul#k4ՍInuٷx#%ZupAL}w+ZHg}U2']j8޻v+\(tdwvif5^[Sזa Ȝw "ީꨗn,tdwvife^[*)^șwv"޻ w\tdw"^ o6u s=}Ws\?]({ub:4鰐y*3D1{\x|z%O]]Y`qdpd0 CYt Y;^TW8W?EA3u9*=V-嚗˾[8Շ|U~QDw"mf:uHy0[{O Sxuī (Ս-C {pA @~OETMC:X zVUU b NC:uHyxp~5C:=I4M<ކ àdE?D1ɼWWM 0 do6u駘 Or^2#pq$$⍳k·"񒎡^ vvmǖ( <,Hy"-Rx8/~}p֟Sb*@" )$RSsBk'"K=^.ڛITUulRpg 郋ʺa$hx\,)s<{5?ZA]tuj!K .~k;'yM]W?GY @7D79W9ARS /09Hy/NDVP]9WY\:Vv{/ct- 9R^&#,KkOdFA/|,bU/p쥺 yH\Bg+@.y."^8gGk;;u|sig,E{fr%⽭^7xE::W3aSSYUYz,Z>5fڬOųH/p0`UlfyƽS^Zs䛩"LY\x |(n 9lVqZh!!cE=6;g+/]a9/@L^yT)xo*ܝE|:Y >`q zᓲ RqDx,z7Wj&& 0~VpԵYMrS{- F)oSqotϧ?~al, -OW? })4ۭ"d8M,fګb#xaO EGk;aS7k[7|&xo*Y"L_x]?\?Nzo3@ht@\Iƽ㽩X3[Exxaz}°٨Oǽ[gqQfaONj›nWX S^ymmqo*ֹ?m]xaV:W7e]+_N7"{- "wqSSi< Dm Nw#/v[X @D?^yA' ,uos6Eϓ0/L"ޯmg9ٍZl()뵜HyQtjo)$D|Hb@V(Ǵf:)>ީ^{5<ϴY{M~:fUb:)9O/]?)DV{B*Uj)LFvv<*\%mCgge8.՞ ض:i @̃pP")lʛޕʇΕJq& ե}jt]l6@#q+zG{{Ɋ y2RXHZ[B>ꪲx x0r`%RE9xg~|=DIjؾKywv1$MX @z⤼K1 P*zWrOJ7P7"r^'])r#{EOA"^ ]E5>4$oCey6XwǑՂo 2OX0ܐ4ۭ"v:)j>;qv/<<-x~]Wu K,g(+޲- P*zTnjWowEH^4m ։,G(gYѷQ稉μ/nWu qY:)yX7,WkH'՜"gG DH^]UFk,AsG Xlj!Ⅵw0 @ڃr^յR^ ?G~~}[yWg[T @ڜ @Sϣ`RНު,߷qWuiHgLQEܦU MYoiJ0 נiחu IUe9/Q7}YoӼgEj[ $+3}Ul@#IysuY/1uWKwr~S Z @Fh~yI)땨=Bī!ɇ]3ڶ|H, qLNʛGdjH25s?}Iu- qKxLΧ$*˲z%j⪈!ɐ.~z5_KQ✹'xr2Njck7q'$8v}?|"ԵfLIǻ(bzjpn$2[|)w%AuU=??_fLH˧n6mYPdS-ɍLq@/I*٨126`BR^pzC On$2{__Ǘ/Gb, ډLF˷ʲ 0id3K87{Wa"kGȔocKx,%iQX @y !Ս$.)OoPr^4pP$f덅wZ"^3Kj3yv׵: )/wZ&땫okERnH%𪹗zIv =xqHD:n,vR^nYt>"i:u97+e[$"p#)/D;/ӂh>>r^"O;n"%,Q3y]M71|8 m׹$0T n"%DUUow;YoE#"^uqS|]Fbg9/qΏ}p獬Y_ZSK\񉈗unbZKx4yQJy5u]6D )Sp<KcHysfW$%eQgUGu"ީXˊ4_w0%D?u}\CK4ʲll^TDHE3{m7;(gh9/א̳`\AKNY8UNxc=KF~5 \$%bUUow^{5OBZt^ܷ/%H#FypyR^WUu4E,jIa:/o|H, F~$E4z&%?:/{g }8kN8CK:Nw֢#wݯsFe9/18KKj>/M1P֐ZO3덳H, G/ΐ򒦲,ݦ:Kkbz,%)Go9xY @U#%eUUowMdYoN6uJ鍳q^Z @lr^#%}M]tXoL;W`\7F0XDŽ/IyaB^/9sQ5Kxefe9/p8򒑏7P8 sQ56'yqw:')/)rmWs+fֻeNa+zu((q靗Wdi,aDr-2o8Hmw;#@Ķ)/wQsX'j"_PRyDg)/ ^7,(yE?Kl@.ۨ)/[^7,Iw˼"dfDk[E3)/asY~٥ym&F!]gR^XlxIn~y?,bfbSZ @W>Hy ֛^=]Ͳwq0]D6[`*8*ap8,FtVw-nWX @lc]eA 4uoxɀVNY»v}Htjy߫.+=wKDhbS^ 8zng9/1OR^iMG,%zZ-;~/!.t$TU~X{t,d9,lJmKsxwr^R妰GWs9߃;p)n?"Wu "uS+q^ʲDJtX&Ny!̾D7+="p8@椼aϛe3}6٥9m&.v5$V2' 4u}~l1Mm6žr^3"dN Ӹc W:,fJm68 mשp:/э2')}x!pz7{d8]^bQUeM Ar"G1;fGQ3)/c<1/z^;zGS[ @dWlIyaF 7MOڅ"^bBA^*")1@ [R^MtiaE= /D3ln- `9/@(n畎07 HxܿQ, *8*@ S 1 x5NHX @tChI Kk:E%E+OXNYty NzzKWw6i, Q CR^X?8xI إ9'm&9RQX @\UHyaevwLʪߥȍwZ[a,Y8^ ֈxdfb +R^EUۦYy"^I[4kM_]U@DqTHy!(N"aR0'6,71 c i›^xKL"`o~_LQ"bHy!PM] "^b½5z>;u d{p<_C :-t/Az_W֧njE "}+@&6#q/ U;} $f9/6dB qhY6pv/ U;gvV YB4N8o]M"%*y }u XMX @DqTHy!2S.u/Ь!rKVYY@DvWIy!>EUyoq/R!O:7Lr^h^Hy!VUUogqBKxS<ܥmLFx$O 1?Eꪚ/-M@طMc9/^&enc50}S)AhwA<̾=q* ya$`^FuZ@F$.u,A g&&zRP)兝hI=2s,?@xD?gR^؏7Z.} g_'s|* lռ&兽϶ '3m&rv1)/PJq}~b8,a.ב=eM`U%jߦ^x>ı~] ^_Ձ!S6암{So/M'y/SO7gn3aUU zR]UU]7MǠW ẗ́RRbGE%)/B*:+e>YtԴv^s?R^8O]W.%b7m&TVX KR^8ԫ2EA\̈́T7v^bY ?R^8ҩI |YՔfGv^63R^8mRw@Č2EA\@? O(U"8Ӥ{"C{\S/C!%ll`;G)}񽩷(`~ߨcn3KUls>m]ib!wh2[^.@)v^6bY R^VoMϧ($C?d6nQk`;}['>[So|tq]iԁ RJ1"l+R)?/;e>L$.:lTmץZS/#]\G e_a{sklռ['>i4Vx٥EK )%E`&Rԫqx٩):DӶ&׾W3hNSS/&`\ߨ;6NHNDl44FIyyN]gJ!%`\]{~9Ձ(Rrꯖ_lSӶzqx9IK)6]n}o-|#c\"^הQ7" SNP%ާ'82r_DR*؈k+IyGI)zLƸfE8M}o1B8Ӥ#'(ڮZ)FƸfE"%i 5`+o `{UU6YSa,Ûr>$6j^-KH)+,M%!?UMr`sr}k}']gE`u)v^6-`QoMϧҍN)7?rA]UVO0Hy] ]3Sv.DR*xț8h)/Ruzs#] ~@S׊&HyEu>w@ҸNE7osWu`]M]k`+gwv )/ߦ7k,I:emz)/ m )/m4Sv/|r~}UUv^`&sB Dv]Ӷ!u.e%+t}llk)/HJ;4nqxS."MQ6A TmY_§M9 zY׳Mah3y:'"jlگ\ yc`ȑI ض>q邋xaY8d-#S+@LR^`6yvƥ .5>wVͱR] Qbr7.]p/dbA/+Hۊ@LR^`?ڮsaxa][KV$6`p^I JU}ެ"E-:"ߔ0 ؛]sDV[ 1 U}5M;/8/"D#i[ӛ?JhEx9ՁU$H؂a )/[7qjx!)狅s!U"WwXE ͥoJdER/eJah38, ؿLo&/Dx__Ձ) iuC ?ӛqRx!a]Q؄I )/poӛMoqRxa pJq>` | )/p,7H\ES zY\*l$C I+6e򲸔R!` }AHy#2ňxasϯQ6pRi )/p\mץӛ Y 4i,L;/[y >A ZSMo>k2u–?YXXJIϗGRz~y9fBuM9>մv^pLD x6 4Dž,]^,zviC+ꤼhvӛ Y {1RQV'WJ;Y"^ؙ~%&E C‹bQnkzeKY {\_`#`+FuuSq"xaƷvAXLӶOyoy&uXǚ^E®’l%y&)/_^6=YDEwS΂^=T"y'Eu6'"^8%& z( m )gA/״7^a/~~}UZo{EX&)tzf+,⅃Q iI;/[8 )Z7,F7j;/JnG> UV!mţ 4dA|XUՑ^a/"e!)f›rI'K5LJWX 6̒64^} `R^ϋW x/_aа2~ @x_G<)/]?>"^\/u`)fA/⤼ Yx*eR^&kz%-,v( m a`aR^٬Wxߙr:T׊@&G#IyԴӛ%-U&.I;/WC%YJɚ}r6Nm4L:,F 0kz_ !6U7^M:XQ>F^ƿEx'fA#xǭ@>0.4YC:rv.X౬/?󲀯lj'7",C p>ͷW8"^:6YdGEX`!+縜B>EU7eHyv]w0+Èx{L6x)fK,jkzAx"dh3"KK)u{q"cr~}U'?q)/|5rHqt#Ds(r"x<)/jڮqq4I^CU7,x4)/wE"^`v㤝J)6PD`R^z"":8<(Iy֗Rz~yyݚ=9䃈xǙr\mdh38 zJ ũr6Hyyʲ*@Q+TP"^`o6HUqTǑ5HM(䑪~zzR"9'"'ԜN.nA#/:=@@Qx~y)J ,lAG/;-T6dh3Hy:u6xU\^xRah3C!I 孙W;/RR!m&u9G۔/<`RJM۹/),w Q R^mH|~yq E׋GJN//#HyuI{3@S6 )fŸlLuU]_xPz7D Ep;mDv^b#=,`yv^f|{@h|e_ xߩ"AF^*je.Umh3},)/v]~"^_ie.UU @pGHyIӶU]?\ ?Wu` b !R^nu۶ϊx14MRU) !R^> Զ9_/u`xah3 p;)/Rj z5v^R @cfR^>-=zE7,cA;/? m J4|o栝9H ]NϧKDғR^b3FR^uW o}f3R^fv]72 C~qy4m[U_ky>M;/I;/ p )/iDw /E! 8C̨mxoU;/wKuDkm%`f)?oC~1o{F^heWT"3/J#{+[3{OS%)/9O x~y1r2 mxz~y)\"M;/3 @"^ x痗v^TW"Ý;K8=?)rDfh3;,u`VyS2 m)/iQ H6HyXTu%笝{ Cf?ms˝JCfߒi4M;/w2| ෤릩= m Qfߑ۶) m 2C~%`}߃^˝bE 2C~" R#v^ah36OD![;4{ {ٔ)/[fyk\ԁO?UG @,(_^O3C~ "A/h m 9CG @P^QC,k?R^|B|7"|' 痗(C96ܔ"|' Ik/: 6Wu"`N]'[\r,x#`N]Wwv^>flF f^)6IyA//Ww|gh3)/# m 8CHy"A/96_lFyCn48<)/[%Ťم3CÓamU^|DsA#mM z7 m 82)/'|7 =O;/`h37aIy A/"!6IyA/;i‡ @㍡IyؕA+i߹w m 2C#7MVuM(bh36QIyءnU:>f 6త54MʲTšrvI n z~sWuvz!Iy3A/܄!6;G$`?9_guv6ٔMlH z~2h# m Hy8A//rғ"G#(?|D2Q d!ah3-F zzr+Cn{EE ztGCl48{p@^ﮗ"p*IypP^irʍ6H૫%vih3pt%ȚRRȦqIE) &g8]u^r΃ܦ m zU nGEwH)/N5qЕzc9_gu%M9+pR^8a[TUs{CCڮӢJ!2foJ?: z^$yPd5/p R^[[͔ס,; 8=]/ERJ6잔~|r 8Mz_EY.46 ?z~yG[R²8)/G 04K)=y>(N !%l;/H6^^`w^PAĕ;)/ܤ;A/:𾪪 m y옔n{dE#ÐCnz8 @``< r%hV R^"g,vM RjրJ)/Qs61)/|LJ0_y \ A\]r3Qk4/)/|8i()D>̘M엔>mGoS z{f_6(vJ WUuU z=9oʲT2+)/ܥʰJ`rΗYxG*E )gEvI jڶv mv/da{(= nX @``h3Ǘq%Y]'z*Iyk#)/̦R єͼjC+;{$9,3;4"޻'%ĕuz>ǨCWZ @` ;R^ˋؙ|V"{[?1M쉔B 쏅v#@dHyQL9_WuOv^C]hI m ) 슔( zyign3~yVι}_ )/<ؙvY@X6zWxRԂ^`qܐU8:!%TU]յ:;sL;;j ,'=BJg2^"^Hy`9M z9_y"nHy`QMVA1@`SΊ샔vp`묵ORJռDa N]غk+U" 삔"6miԁ_I @\V zM9;UU?y>Hy`MM zrCʟx l֔RjVQSeh3R^XYJ5HyR @`SΊlXalvf%ae`BUՕ'`},KE 8)/DѴآiiR~Jj^`뤼Hu^`srν"da:lbi[㒔߿p>y K@4+4?2yYYz qr0ˋؖEL )Ky @P$6r;~R, l>i'v },KE`vR^+ zQYVU@X YR^-4:s\m+vIy kPF R^~}| @\yn+״m:iWeiR`l6]W z-"#/"$8u]a!R~R l MR^ؒ@p9,KE $`1$O$ $`1(}M&_UU{rHy`{RJz*? wt6F RZ< ɥ5:[#j꺮*ub9zbA) 0y͑5m[4r[ʏRJv ֔0 l@"r"(uBw"_Ɯ)/Aw: z ?GOb)ޱ`Oh־C RJ@XٷMNZA/Ϡ- @dV"H)U)JιmUU)/JӶ^ jh3H);@XY ޴]W zHix `CC+tJ v^| aT`O//^ ata? ѡ)/VӶvAX @dS6M J)^ jh3"Z@Xym\+XJiju"Ig ߕR^bZO ;WUu]UD0yyc5/Mzy-5m>`pg7( *[ luӁ|1F)/E ̛2IyK//i'A/q\xE @xR^8R+6y:y@TLxV8R:+Qb5/O, i[A/Is ߤR4 8)/QuXO9o%, )iK u: Lڔ<lE’quXEι[;"ռ@dR^89(5-X0hDf5/-4Xޔyp\)/]UՕV*` C+œRI/J4m+7ȗ/e m: i03XVrY @㊔J E ,lռDf5/WӶځ%9,Fg ۴RjZ ,i{E8R @`cΊ$ʊD`AuwWLkrVB. iR ,%ZJbx"U,q:bGgh3Y $~;2LR^ m8%EӶO^r㠝ҦrV )/G)XuwG5j^ ⫴飯J\ռDf5/JA/xCohY @胊F ݩ mGE82yb^ )/pts\pܷSy}P zV(}r< =6y}P]D *Tյ:3uɘ|\Vhdo"@K渞 0yPǴ]go"86Yr}o|,=.ylZC |FӶO^1㲚ȬRjZGܟӓl9/wGRi)Y-!>p_ m>.yj ײ]NϚٍ4L:ӓȧ%}s6)Df1/g^),;cŔ9;HyTU]&Wf5/Y D Ѵm)f 2ylN]g&0QY @dVxsԴ\r}UG{%Iy9ZA/0~{P6(&fR,f2|Tkڶs9_6ռ>(6CJE` 2yIyGi,0E=*yj^`]R^QRJMSp?T.)/@UUWwszLVռc]W] m>e5/.WÝ }W#z|J,i[X=qT*Rkt>#RZO3 )[ F ,e=pc5/")/lX>m2<6j^`-R^`Q$>'|^h 2yHyeEѴ猆6Oe5/)/L9OӤRe5/)/mKA/q9棽~eY *N]2d5/6k\yp2,O &4:e.єWWⲚXWe`MUUW"hRJf?8M,L Cjh3eCߔX]w: z^ Q ,N 8EӶqsz46¤@)% z|DŽ/Y_Xi[Z m>/A#@ `h$ 0$IyX,n m>}2Q`YR^ u- m>BIyp\70po=(|GV ւ^9羿qee5/$)/-u$"6^}c+A$b˦`A/Cz8 ,vV4o|(Vh5/)/(,x*#2[bA/'nTC// àIy͗:AJ"O lOgA/;nT3Ȭ 6x)mO/4ٻm%[" Z ~dJ$s $&^y(t1ۆ!'$M ܈a@ <( z8V$6$[c% )^\ap5/r+e sqx*0T$M+6oB|j g$ͼ,mDXkd s)mM p36Ce\ap5/y@V;~R^Nl s[JA '6CEj28e `Omҹ * Ei5}fr~D)/p{ësn3-nR޺^)/=ݮιP46:mNlv ڤuAYJimf(ۛuUj fy=uŹPrQVcE syIyȹP(WZ|"JTt(溸%_7GؼoBeg{R^\,//ml%WV!~]Wdd^ElE)oHemp )/@FBcsfP1[Ut<^Z)1)/@^ r|bXY/@e(@ i2JFh/@5c{i G뺾^9#or4xA1*BB3ןzʵ%7E Q kJ>erO1)/@e齗\.t04?Y P9 _x)Cu¥$'*jo 2j tm/^[R^-//ml)'tC.)!-@eQȊ{d+rJ:@>X|', OR^V 򷼼xؤ峤SY/@fK"ߓa&EL$WoEx -"#(R=A/1 %~CO Pyzol-0 CU;R^R:[bKl)m*@+hp*(Jyw"x-Jywi 8NY@wӛ&&ߕm^Eh RJ PcCP8Yޢ Rɽfxx<{gڵx?2V hNjޢuy&n"?`^t8z(BOdI WTb^ESD/^7\ ,/ )/@%BmSh#,xpl7Iy걼xs5oѺaP#'lR^R^pE f'eUjނA_|A/ W?JPyYF9E\]/>l n6k&@_#+(ӞgU,//mc| \[jW,=fyY%4O}LjނJǶR^:d꧀ʛׂN9'ּ,ޞÓpy1f _r^@3 Ѐʀ3\[] }*"4gGE%L^٢/͙޳W"^ P\ |icA(d)Jy<WR^$]A @ OR^f-//&ݙWo@ P'6_ibezFhW)g c2@ аyYz/iޓ"wKy=.Eh"g){P/@ )/@Bsiճ#")IO &yOR^q!Jy @ yAh7f g|jyy%%B9:A(@Ji]m3V xIhđyKm=0 f&㼴((n! P*_ˢ lYR$=UaA~l(g'?<{ENNm1A1]N wþ®uUAE 4Je BQETGK2hMռ5Ƀ6SP\ m7JOq2K5N{XF(4+q؋Kj @!yV Ux5 @2X!Jy jVBZo`w-//ޏS|~ѨMY%'E.@ @ּۤ,2eԥOmG)Ovh[!U 4O@q2 ubS32hdE/a26@ݫyYLAQ<ռ%tV2DW@Ax5 @ r6/a32h?qxк !E>"Iyb؃e-BܜV =6 h{9pbA,vB ͒pil?\Fn(BYR^5q^TDl<2V Iy@ 4/"uU"H(EL>$FIyAaAJA\*e@+!U 4^}L۔4q6mwP2Q7iz* Z%fˋpW!8 oR^1@@_Á5x{{9C`[@i'EDEWs6Iy8NyV`_!}+f^EE߭/75#/0pP\J@nC( e3 Ӧ㼴̉; P9)/92K(?#㼴l]WEM E1 Փ)4+ƨ|7uyYzU3;is5oX%:dC @J;(|7U/㼴5zy2 @aP5)/Y3KVeslu$%_@M34JʫǸtp0M@k*;R^r7Oq^Z ¶JUP}Y6:hf@IRJ; &U ȟq^Zc&"@iPs8/Y]͛APP-=*e0KkE b)^f?ҤKUJaDes럥'cPs8/H1*`;K @I )/ !(B:QuuUGcP1)/8/HmzyP^B ՒP4bRzhM4q4Tۡ*1K#-4hQq^ZbT8.JIy(Ҽ,gx VR^J5ˬDPCU e8e1+I@48/s""@8/ՋNY~!lyZh'6P^B U (q^l^-Z[T%tyۺKߓP<4E @ 0(orKl"@}`guzCP#)/Uk8/1*B>|P@q|1UP`L^66Z (I^=URAhWr.O gaMSQ')/)/!yQ\WEȄOI(^^L'y9 <`s.TG @UBCox3S^Ƞ=U*3͓"PulȽOʼ̌ ,)dXـlV) ˢTf]WEf >ZHHyyY!(m$#N8&p"@eT8/5rF @R`#N @dzl;{$W?@ulR)/pu]j"r!EQʛJp2)3KRG'mID՛* àT`ܨ{79Ll v}o ɄF(r#l%*R^Q0CuU&y2R^BR>6w"bTVLnR:i4gJ@#Bl&SiJ\*kNvLm')P) y3G"@5e'E\2^֌dR^&^+ @6@MͩКy2K(=P6.*jNBd IyhѼ,qSyxXE(TD @0(%)w"bTFy6Kd9vp.)/ }L*p+ߊ@MkGE}HyhWwh3fyuim"@4m^E8q2h} @POc8Dw6Kctа0M@YR2E@Ӥn&㼔:er"TC o6+eYU9jj!Oz.jHyME8wKmuX"@@=0y)HQP j!7!8/^7!9POg4@)tI_ xuh30B@ˤi` ]/VR^8Ny)źܾp@ ?nfyR^<ϝq^J@0 p$é[ytm5tJ?R/h쥥6PEg.q^bTh1"9'l!;U;BCm#`8R^x4O@uU&.}:Hy}8%s)IyB@ζ(=o@(sR^yY:GqեR\I àdk@0yɖY*N !y"bJpP[N)?QȖCMp^Wq^6+)/pxR^0Mp ^1oiXnY@[ -8/yڢuaœUB@ )/\e8!vI. u[Wà&ŨT@ ךQȍCfIyZ!! Xlpiܬ)/`'$/T@ !($xjsi ו*d8/Y@cp0L(xd]WEIyf8*NĶT V!ޡdø!F Ӥ_^U%%ͫ@lR^n㤔ɧʠ@Ѿ]ҔҶ%)/<8es%|پ/[һ;kdoj|uMPwmH8շܷsE O7 ﮝc4n_VE`pÖo t% xrۑwL^O OB>8V2^iP$<Cq;V)/a`.WEuV+)/aDpuQ3-}wAa{&y}Ly^C GmqQpւvO"\emi뺖J GmC.TлLO_u#:\rۭ1/reݲ3?of&8OvsIyP0l_ZHk_+hKy-8^6kEj-(6ID/TD+ݶm^8WM glć;]-x]K3ϲ"캔pq.*Ȅ z!'Tep^%(nK{V R^(fv>M0d!Gj zeTRܕ BȎ󖭖W`Fu,E @=]{7R^(i~:E)o񪻣L)=q='3m@ItM+Q~k ͽ;~ w")/6G?uU9 |rh|8)/?1J>PxЛscO"3t w)3%RgGWl7UP,孇O"аn/UP4}aRzJz/PƸ}.Ő@Bٞڔv7K(3pW_{@3)Jy+TVЛ奬O"'w/)/9S״ZB5\(mR)/:Y|\EjTZf'Bc)%v -HyP<>uTǃo}-|^M%A Cl}^4;?P N6ll@Nz7WsLiɶN'rNˢist8/n5qi3sL eOC.z_˽:)sp Iy)$mC-qoG"pHy)4ÐzkōqT6.RiFP}ա%7;+6Y(ܲZL5C m43b+-탖@vMuTh@ 5LeQ&zrږƭ"P1~@x|jڪfCc+Egf:$:!lM5CY^v Z:3gtvP$mzer]N(DkL]:&:Nˢis6&<@ tf&͖Hy{q>uWEvpw˺uUclϑ@=Iە^w(ûEr R^g>M0dKgYPwsqyN6:ۤP ~ա7{5p+܋ûp%)/$LӃW_zu|v8[䛒@U3xM\/ * woB1R^mi3^vHs,UkPcLI6uYoyGڿM =wR^mYl6 {??fSR^O8eQ~3WXJi{9v$8~%坁7RZch܃:֤P)>hs{d1ƖeI1C9nt|@g(7җ9]8t:=.|,#GT5}B793ܘ͇CY^wei/jm<0Plt]vW qTS4g@iA93ܞjk ]/gy+-U3 RIy |ĭ-peEq]] E@i! ~xGrɷ3}|%ԼM@\7HjmR^|Ni3\>2~p_?.߽ԛAP^f` weSJ&|h?}Hyi41MOG @|I mA䈥U/ƘM):R^Zi3M @i^eyg!'N M5mm9qĺ+u]VV>ܿŰZi3__7b]ʷsJ &f6mu|[pQoﻑ@+{MfrVʗŸm|#FpPnڶ; @#g6;"ƘK$ӺС|wY}N 8N1Fdy%{SQRZ4[')/4_X6Ÿ˺2Pp׌a0[&벨ʉy|J_όhɲir3J a4G [Кp:m6a{hMd[9 C ѴWd;S 8՜p ;@a.:]R^hP8M"oΞ@U Mw=EKae.ڤi3@EJwz4co@4md Ѳi]20ُܟڤi30..eR^h8 8 f.]뤼Ьp:mˢH%:bPE Ҵ)ehc^h {J'wa8 oв0Mۺ9qajWJ)˒&NHyw5^)p)/l_(n&=1UAQ)/>韦5Fu6[r$wIyqG)/іy)5 K?eER^hҵynWyN)&$6 u]]Bо0MR޾].Yv2(4mEJi]+,ྤ_fywcۦi>;~wqKy 6w.;f3ϩ|Wg^kܹ^}C<ǔ(k T4@WuMjHg𮃔zi3h>yR/0R^fis.;\'.K'K' 0>^:Bnom>ӶP>)/8<[.@O M{ ОuY-Hy/6I6} I)-mfSOs<#6K9˒+cD iͽNh3y_ZkޥsMН$54]%)/ttz\Uxܻ_ЪqTڞͮoLHK$>hv>G PWBܬ$Ӵ-R^Y&)6\.T?`\4@ =ǗKud@c9m-VnIy41\/okY״|W;K>)/t*LӃ- ^4 ) @yh=H#6PA3NecJo5gR^藦)n(p#L 4muq9_#1cBޏ5xEϴy^NvӢ~e7C礼`5UU0*%m-?@6y,U?!%)/.Hy 9gEhFл?遐Rj1ϳ[xF˒b\ejv4Mk\8PJۺ,[޾#}>Ja< ay)]VZ)/rw]ږsGoUP vRZ\ wnŤBNI-Nn>Ӷ8Ү(AcP7A N(n"u]VGxP.孁`apZޒulCy=[ޔ2=HyB7}<ǔYafeCER^N8DJig-lhpZ}$,Z?/͛hy8:Qnv׎U7R^B[)gst)̽Iiohؚ0M1A^Oq]Uf؝cC Bq&om5>a g˺uu/8КNy:'Фy]/Υr o^}q]Zڄڍ֞vͼY^d{(J:myv,abTZJi,hh0M0xD.MNsڶڏG L |lAZ7)/P7Gx֕Kyyi jsL[x>)/:СS/4o M9|޲$]nR^3W%EŸ.j@2M6ң˶)ms=c>yᷟ4M08%@?.@RJ<_R&HyO!d=lFޤt@ -Sx'k󱺔+t:)xG\;h ~xg4 Х{ \E |v=8l+чulJ1il6v\M |Na}U1/(AGxkxonQz!yRŸκ4=^^W |)ۂA}64W!ll ^<Y|6O !(B}?TbYuiF)/\"t>k]QvͶ'_O |~!1q-my7K3l 2W[Ki V:d9y)G p0iL WEx:E@?JJ\NG[ie8ZJ?t/t5:6_]><8kP5ǀkY׸ka/G00F|eleVH/]E x)|Qա D|VήRZٖ2v5;YR^ˉiz^:|@tVӥـz}cHya~].R^`O:t_Byb^7KSVyᨯz}J|ռ$ĸ"^Gm1odo(\Kj:1 7Qf_ |hOv> v(OO^78?8 |SJI^d>op)o W$cXEs1Ry|oQ10xUߋOrMG |W!$nv;"Gx?~D #knG\ o y_Y#$&Ufl蔳wXԁfl9+);-R^FW)/C>?= vG} q;AY}[Z `w>׹dgy背yvF}>7HyN@3>t>16_]3 {-!]K#c)^'a(Ep5/p(N)%] ?Hy}d^]/b~s~\kC`uF?JtzXKV:𧸈wGH 0q)o_\bzE&EH şߵ~"9 B_ L"&jNaۇ\}>J+ %`Tm<"-%uTwy)-rh oH9/OO43/u%U?Jh%nM=+$]3;?m%v,@Otղ\+=lɟ`Sz={}zռTj>-_ܕؙyן:{2A^|]sgvj^7)/t'$:z)Ij~U4 71.yvJؙy r6n0C2kFp498`j^^^#O !d̨ 9ӓ.ܘS7Ny: ?<$h%gyVBth]벬d!yR~&Z}zyM@]\ mhSp嘍^xI ռT'oR^:2 }o:7; 3URI殞v$R^a JPK7@E@Dja_ߕ8yQ*$/]$oJig]8{UzFof)/p*nP+7 Wl"@Kb\eծh{M)/pWm*^Е-Sm|g+A??!Hy䜽/MgN*)OA'?8Jpw:3E D +WZQ!g ?to૜_ә-R^3WRE @_`)e? ]+,}WWJ[+M uK) *(K.H0M{ܛ j^j0TmY׸~K ܂Ѯ/}E m:Ӗy^cHi,Q!:N l?[:l{;}M 45ZwkU<:Z)<g؝.@6߾xg#/ד|S`{IŢ3/_9xXG7rw?@/̖E`xp/_lÀY>]Lg(g ̹;5x" "/^.%< Hy]ftr[PW\E`u"mg.;a/OZ~RǾk{LE>VTvd'/1/bG7K 4>98 ")/ӄ0g<+ nf$rGNӼlwgme`E"^B *mk:Y{WR^`^8ᮺΊyv`81As\W?bM6?ǾBޗ;F\{)u2>X_6/_D~{MӕnWj%vZd ˗/~(F^^U.ݘZ9_mz4auԇ6w){}>Ky:3~,&m p{_ ne֤k_xANL?ӕmB)%Kwb+:߾x d/6wKi%vԥX%Kt/@2_g/l :FKn\ԁ-]A}&˷Y [,ख़|HSJuY>"xF5wKU]qVUS۬rH8寿,*)w˧m]$]ץtgNγˢHGsq/|ZӞKlo ;zg'g#%nǑE;;)Yyd}\4?^(f~)%uY_FYp38;(H:>r'tm#/lWK 9狫yWYym`~hJ@Isqԁ'J#|~~s^i͍9q4]'e~g,M̍t)Jߧ ~ !]ti l muY0&}n;(KjOrot׉xq<]M %|~<;56}M>7tt)/Pl~i~q^0䵢)r/R>d%+,R^;wY>7vt~Yh3C؆+xY(q{q5'$(~Ni&gER^)yY@(p]˝R@qrΊ𩙞僟g /;(noXzQ<+wA]r/& +x?\:~vY@AA1rй;eΊeՁ[l 9񈍾!Wu]r/JV."}ulG (|Vp(/&`ݔ˲6w40EUpy:X?#ّnK"{?9~\.kݔ˲Ɣu+(vnT}.;\ 4=`V~nJ;#)(y).Yz?B/ ' |CV)vh("P({R?8ͳ_*Sχ)qJ:]ٸs\3*y?X7%hǾ+d#ʕt~̳" `#) +|Q6lf"ޏN xV h~z0PS qpD3M(PW lav3`tJo^+OSZ7"xa}>m)R^t]-w6'燜8M@{@R[3o,-ˢ@;y?\:%G4.=(]:E2`'/P;/|v"y<#i(~׷y wT'D].TK"{Jn'׫[|9h /!Hyf潥JIHyu"OTO 8]MR@NiQn G4T,25uV6~zJu4N:+P>gP"Zp3`DzJm%6]a)eV6bLm%[@ Mtk#& đsm)/PL"{YY-6|5Dpۛrp..uY LA b9u>)/Pɔ:D \)Aw^l^>ٙ@mD:[x%R^Kץvj %E j qlHyz&DG@e8y›@M͚/˲(P g 8 ZP~)s:K U9O:-@=~uy FP |)aly[z&0&/xr(PM*AslDԤKbeQR^-a^%t>[)/`J[x3@Ms03ev@D]^ PZ@·yV_˒<_mh~ܫMV!j;Vyj7P:y?[@%h-EjIyڅ_%YfEByGs:Xm)@ t]Rr6jbp(w*Aq8R@e ?@Se /܉L2C9xnњ6-p'R^2~'E[C%Sι^)/PY~txY\ al;hJ}N$G/Ȳ,P [JP]<}/~.R^tA5T}?N:FoIX,ho@}rΗyVuWRWűw*AUS[xaWO X5 _ev)/`\ >- /PYxt DKyY)/PSWR^ƆJPaA`GR^™Lץ!,2ϳnF^BNi[؛R:{Ob\kxWSiR(}TF9>V7G+3*>H{*kSϑH)FدeulÃCEXJi}ߏӤg?LhFjt߀-64擆q8] S)疟.f˲mqDZ G)] |p$5-Lyr/*{yv4{rGM"{TU >{/g]˿d+kIKi\ ܉]w"C{*G;0}/‡ ¥,"SX%Xr~pJ3pOR^)]JF6?K8MF po" xmtJ$s\u$5-+$a//ДVZM_J^ o*{+"^`[mMrrӜh˗<_r^i*;e/9{yfjz7 dqpJ3-VKymxV[%xq^GДRJm,:3DUq.@kXŻb//xF޻ Qyr/+)/КU2h5_xm~&u)hPH2R u+yU p<TA 4(7FjyW9/D'e/4%P;XJ ]0e8Dx]a%xa=cuJTD 8i7֙f)/&{99tR:~UP{y oܱJE@`J4)50ƹBD~aPRmjcl3GOɥw&e4xIyR!Ҋ,:-=H7NSS)M!\ lܣJKArƱl'p\ 4M{ +圧I6Hy6T}D·p)/ T4ǚ~0˻ j"^m0:M})l?B)eYXCĻE'4Zq`hwSbfӥw"+OD@|(Ky5?t:݀6Iyf&Kyf"^ >nRg%n 8hZ]]P@C1!D@4>v'<}/\ TN˖m8ή6 )/в.K9b9B블Z%ݮ*'IyclDX -nWj'/ U)6ȍb5@{/f_11@úá]Q@{Dە:|aAOB*аSq\Ky >dQ Df9Oou!VH] -nZ؏?N VMR^hh%ݰڱwF)epbKywjiwC 4=)\ mnZϞ^յdnQF"^Hyյ"rKy Dl"Ip@%ݶQ\ p;~,CMSٙp+)/9ƅ*"js~84=] оZV'?|7A<#g/HyUXqPJkz9I !Nl(BR^"jI|@RLϺ'h<;xyG|T uC{Hsnr|"jq8MR^}U,V^^5Q<ef '>I)5u@EءW )/о67եPxIkxw"^IysγVbx){K tvCWك=`u>U/u\3IĻOك=9@u@)m{gKy"P`}?4:=HyPlص:z 7:4( 9?NN@O똥n'M9]|@q"v|ܙ r?V@9Dl1ܟ0o-OoBĻg^ \)/l5mB P)/f˚5|\<5&D7AF DRW2Nh)(e}/u\3ܙ|V񘧇a 8>8f@ p\3ܕV"^btKZ]* 1S P2'6 sέy>4`Fo=?5@ %h] Ɠ4/@;ȍ^;ϳKyDEB&$sNrhk#/?Noe/@-)F5_.H[JCDxƜN'm P )/RA[HCx")d47b;եָ/e@ELr.Q P')/i TB]hʻ8 -!"<ZqO]Fm/ wi(J97\2k\ A[N[x&)yv\3|M~R^MF/彸>J[Vs4"^&HyX]E}-<_] N9@/@+z%BIuz٥|b(h97\I[\4"^HyXv>ŔqPπgZ4G D9]"ZH m$}{%]E"4J IJjk)/=!^'h`#Kyy"-Q?ѦA̓rb{>S:o׉x+Jߒ^J ֥귿|v Zg//^QkJ[<5PbxCYhzMf_-.eY"B%3xYD3ʹKy .q&/@͂vZrmk_wm8NS{W?Bʭ߮R^^[lxF/@4R^ Dhbyfo"QR^K.EeKrs+<ݒ&cx²'Beu$41S 8t/, <oM1EIyjraDSB['cxWι':]] @Tݢ['c @ lj/k98hnkE @8(c ěm Rj*A ?@8)m7[g]`#o 1"i ܥD[zxL/|;(k8Qd"^~g//p&TKyy}@[Ax̜t:in~g//o"UॼR^Z'߭b<W p/]{yf&⭣<WIyYMmgy0<`f 9?xx5eYw"^d//]_^4uT'} "oWװ0ÃmpcncyF^ |T,p_ne@մT}x{op+)/`.tLy8VxiH+|mkkx>) XV DtE|{f|icEzaD|/R^5P|0t[9l(w̶y_}ߏ~(PwĔRKR^$߭"=S;M(;Ά.uX3u~׋xkkHsI,7|>ڈx+khϛt:iw>I qyѠTD[_E{ޜDkjR"oaEuQ/kז+yv\3UVjA^^ \n)oι*糮@DUZG~CP`Mo'] @仵6\GK=(Ai]xڨ<5﫜7\GpZV5f%߭=0"^^^ {,2t)(\[+`A/-kIkYnm/b//jr$kg @QD]aa4i}^^ U> tmPW66_ȧ9O·VukxnO-`R^theh5P:T܂Q탈M8`qn`3R^4s)rqX3~*B-i:g_9@P."w,IR^vf 4]UlǷ rmkM'm? f. D-4bgA _@Jޭi\{>s\3[6Ҏq8>AJԭy^t 6#mc?~y&]Hy>=jE 仍cy:t"Ji_n+M~$ `W|F3.k_HSSY .? q/%|Jιq܉ToP;F@X,T澉|!XVkԖaDT׭Vy< Tcq\3֠Jp8}6tJu+L&y8x[kP%~Ix(ȥk`%T ;N'u(|\:Ux[kP%"^$bt՟fVJ֦J_"^fR;f>Cf*b 6.u\3& 5mQ B.u\3#mY'8x(o)jR^5ޯ?n-?x9C&.u\3"me'9gP>{y>Ky -7\I(i1g.p%6DTB DR^^c/q//yJ>/u\36޾Jqjk%W 3NS[-&~[:ߥԡ&V :R^wR^5;nMϏ8 @u@ }qL99tRj$x.u\3he%xw"^%v:|7NC+˦ӤK >c79 8nVT'xq5D&Jq8uM _f仁Z ^TR^5$ߍJX.qr/-qu_R^5"ߍJfrN'u R^[~)kq%tJp/u\3@"p-7pP3+?~^5jkq%8M}o1bIJA54=] n/FhJkdAh;N n>UdYnvW] @7ɎkݸMyMIhm_f!n+{ "^&x[s JN4]4L \ºj'ߍq:e5.z{}<@_yJKy P'o(Z4HynkK5_;q|y8 oUk|=ÆqT!;r~8MU_k.` P>.%~DSWT}\yh] J8 @4R^fRw_gPT/tRxuk$A >A @TR^u5/;(]~Ji4)aIy^2O P. %q'xQv75O3B 6Tg]=\g-"LP5䜝 R^u9_l؉|;M:yez5Bˋ}C 3"A z/坿}|[bPU:^[@d/w^;ϋbPUߩͨ^ʻg.o%X{l6N:R^g֔wgp?]$J{M:ϤJ)C<ώk߷"v?Q;Nvw}ٻđu FJ-u]. rXljoRŎ/G5,ߥCc4rMJ4yfڥ"ve} !/ 0.7,% rOiyw~tdq3|.wq#Rنp|z|E &Lyt\3ܶ`D /!ϖw5#Ǧi% F=Fk>g"g5\M˝+G !^#-/2=48*]\9"X mOOrkhyr|qvPZJZ^yA^ۅG+:mɳ CˣKHj_nLoceU$`6Z^B5f7]fXE"=>=nxdzSqS2ZAp-/LkkTKlkI9n 9;rW}I*rx3/*l~Qp7-/Mys|q@̿D{zVx\sG/#.-6$}%U@B_;Mȋ~UכR{EB8ryiyu]fs\3.k/9$dp\3<.:/,D 㚁T)wl Um߻/,9+\f 1]\~"HXrhyA@"lE[x`IZ^<y)w~ X SB%(CSjA&B]v8-/@ IKZ R9{4n d )wIqY +/D 8MB%ѕ)ܸ/ɇ.@q8rt2v2-/@ql$>E ʴI;bxf<՛iy6k%*Ƕ riycp.9-Wd}%SXɊ1:f xC8rMhyQ7tEPplE 8MB>A)^n4rhy5q(w~ n MiTNK!+Yn (x6 URzA܎RH*]J["(TݎRHQB4EPBrhyf(fW ~qC8>=H0Bhvbt} ҡHyRjA^n2 -!O]["@i1 2٥ҕ/iyc<䅴uAe)^H !q N[%dHH&!@ ԺA}܎RH85v4!ZݎRH88VօT?)$!g0.\{n+9@ҟ"H48օX!G9@ⴼI1 օ/fȁ`{1F5}Ժ0u$p<6M#H`{8 Ӆ)@N"y‚ח$܎fjךLuBhy6cםB y /נZz9@^[( Ѕ.IӛI-/4 |)t!+T\?9l4 zI6r`EWr,?E~MfQ\*7-ǣ SZ^molxv]9>=r@L}d%ݰXMFfSZ^i g5_Dn܅/g5_<*(k(wzjx8)|K rV3nAQR׎hyc<_G sV3#-/hrf=I@͔05f:Z^;I qV3p%-/bBم9a ;/R*܅5g5cG!Sʜ D pyF [qV3pAy(wakY7 B: A p0\I qV3p.B7 #]HtV3p/-/ byiv! j0B܅8xh/!+&9IBWqV3-/FwҠم^#׊1 ؊ff`quivzwV38-/U㚁Uhvl qZ^ B%BjfaKaH 5^I,?1I4PE hfxB^\? WSj!s.DE 4ھoF |#(.p;FY̴_ /SN촼_QP'.0"T|1 P󿱄p8,A 8䅒u9Xs4 Vf`͆uz~vX3dM lo ,J #:] )(-/G8䅔t ,n42{AҴy;bt/@ 뻦i,M a?矖O_B(OܑX?14]UpPAޛ|Uhi)6YJJ{12{+/||c p<X&?L̆T K [1f5BjVfb`w$`eZ^i(7wV3-/@g5㦚P%+B]X`7~Hy%j;F1^IR|P6yC8rj7n;ؔYMWr6cp~8lK 4 Bnj-B]؜[A^ Z^R8 ^J@ @bip}Q@"@A^hyy2 \-f )Z^:0~o9IՉ1 R躶=*.g!Wڇp{9u1 \i]' Az;?7жARdTd8iyop< How_tNt٩Q>4Muddiy*/$7m HB4 UKm}q $f(_q2 }4QJ@3 6H HY^p /c{m>-/Pq5}v,hyu%ж/`,M9rrJfjsskhyb;@Eww/sM25P7mȋ(פ@fl_2 ((9 cLH6ȑ(A^(Ҍe^@@i @ywߴ]'X SZ^4 /d~Bvȕ} P<-T4Q@@Qadm~U9YE1 2Bi65-/P G+8;-/P5oӶgCt: 2r3A@@!8 E"tm4 Jp!@w_4͡@@ Ҷe:P -/qT@6/w4MӶ agdoܑH\Z@Y@bE!Jcsm @*Rw_4x{&9Rw_um3 J}4M^&~E?^YZ^ 'yqB^\Z^ yY^eZ^ y>By0 w(pf߶*b /\ߚ5 TF d4 BkyZ^Vnn~MP-/:04/,6Z^ uy_y7b*6*^K͇3еz6˿yJiyt<ݢ,ZZ^ ]y~?۵6z 2 @j,ww7o QT~oq.An~xliyx_6X<Z^ 9y(~@r! \6wߴ]g!촼@j^yrݹ4]>]1NB7yHG2iyț~wd=# !8 L)w}ryHA^rK%y޳7Ra(w_4+p8-9@ "]ûum>I0 @ʔ5u؞A^TJ˴:_Z^`{yH~fݮm} $`cyHr?Qy)ؖA^6KDyal /*ݕ1A^6K"6dJ}/yal /)ݕ7^-7f 4皤c Z^`8`!%w;06ƨ`f/5$ӵJ؀A^fRY2nu 3-/f7n׶uXpA<~T Ւ^'(w b`M;佉 fY4fDya#cY'ftyVwU|>~U8ia_5~ryVcܬA[i _5~f&XMmwRS'g٭OXp&Wl٭R?1 &-/p"$p٭X?7 &{/A\Siyp ޏ֭X8;iWSkOS /lkqB1nɾ4T.Vi] /UNAުU=kgwA5_7y2MZ3O _]L.V]A^Mhyw?V@ pV.~o`6a)J_kuIN#/F/w佾Nڴ[k؎}㷃0 @KY /lqeJ_ []_,K\y6e+|)x>/:BZ[̒n`[vc^y76Fb`kvc^yww V/FԺjy?Mj`R[K 3gk ].xSj`V^Qe] iHn&` J>` ]2Z9?y)nDp7":\ڊi3zT![oa M1NBKჿ7y]'VLwAv /@4@NB77vr5AK_ /@4@tP>ƓK [jyݪj6}ťEe/ ~GnDՊ1ݒ*TxMTHz&VG!jM :+ xV $[)xB֮,VȕT/H*e7U}*^MKM]BHj4A^>H!^!d`ѫSc }Z^'!0Me+A^iy:IBM !/ȂfjٽA^,hy.0(wyEO{Co Z^HG!P0# dD 1/Υk}U [7A^Jܝ~odC U /SB.'ȊTaȔrwid wz~y /@vlp1rn /@lpq@ʔ2 #{8(Y,ңMA^L@ n d65A^MA^\7r"RMq:!亗4`=x/'(O< /f /@9@yaK /@9@ab"-Ohq얭z!dM E,n֭A^hy(S4u2 P-/t:j] /@ P|~^ ] P-/b*J<% ^.__k|A P ;(A+1_2uA^@qUB˃ 7iRCˌ vz~^kR/j?A 0*, /@i<@8n iND1 |[1 POyaZ46mþ@1tz!G 9S]@oV}0 P&-/g;/d*43@rWi/; a߷od(} T /ͻT /@l 'y q /@ a\TP̕ /@ 14aQ_H_Hbdx6|yM%,Ay2{!A ` iy q-0,u`}!||0<:`Y@R!4|Z^HZ!F iGg57c i$Jm[9F 9=? ^PTI 1^.9W2 P--/bQ TK I0 /@ʹ8BTlt: IB6rV,zP3-/llQMBk=q\.r۶@l`KS\iߠ!l,Goy#m |C /;-/leQ>-w0 N /&4`)Nrvו<^aTr1 PN5wl `USB +(9 B6p80 %T^|:}7_PvWT^ezu/Rv9J,.'nȺAGKϧ 1_uxX6i;_1_j!F /6Y2y-|(pS{1_ғu3- :*/6%~/ n1da\3:y|x! z6׬ª ;Eq-HKռ [yB9E_Ⱥ⎞}$,5ykWmu[0 ,/[T7}*bӀ V*/,r>zgN/@!d3u3i ia_,[wxnkrV6DқfvPyI}Ipwà Z/2hx( %t_K5R^vn)-<5yC / :JfO O՜p"]`?y?EN2^m y@j. @w @*/<`Vsu_`20KKwg,ɇJsx~i8B- -{" P'6}#/I }ݷ @0*/1ϳl ÆOtȸfBn/-|;K6q/A_YlHlI$S) , /wjd cLwpYʹ`U{9>*/άf:9 e^ @M%sf5r2dEXV9JD` @9,@:Z /1ReV3p 8[MK@j:<| M:u> e\3hbV3Q 6 mi Y@tàqi Y@Gl7Y@/ & $pxLf5 @-%f5) è{i $I%^}49 1R^Syheu@ 6<-mլI}'-٬f a0D{OK@$^ Qz, 6M /p OK@.N ' 2Hjk Ďl$֘ p8߫ndTyHKf5Q.7k =v GOHF 8~5 = lw8l#qduv[5m(@e88 @*/u|a^*tܽT^2QyYͷOf_P{5T^Qy؟Yͯ)ЉexFV_مVƤ-у5V?f5oF^*-ߎf5 @f5?*P.C>f5~@ @^gQ⽳cLeʸfSyY)PJA 7,ռ UXv @~*/5 x)/W&Q)/T|>[|/i/Ta9c0uل_3EPyCYͫ9/k*/H:yP?D_*Yֽc\3lM-S] sCkTy( @R󩨟G񥈯UCCa7ho: x7{p,RD^ÔQُGنA^jT^K]_c @T^VY / u}faA^w$R %hjk x(lc3q4FiN_T^3WĸfZZDռ W@T^~(!Q| k @\KU 0@3T^(pVr/PyRu⽣-q46)A:cMaЀh еn*Y/*~0 #T^~9Ȼc嶻4LĻc @T^IA8 ;o6*//,K /mSy o/yMě @Ww: 6#o!D_A^Z@f/ݭ 7N腃}(~E[/,wd*/@$ޖD4c=}vPu_2zs7Dhċþ^d\3l}-@$^}]Qyw/@ujs*/@e0 @G_Kt_dXT^H0KHk@0$q-q8 t{GhK-_+@b*/@#$^j,@Q%4 ~_Eh<`4K\d @oT^tH\4jTϬfE荃tH ?0C*/Ry*fP3!CuMΩSy!Ix/XA^ʬf(LbmTys'l j$B$.%Dg.< #F:*Il{@]ѣ-z [ ,9Nh P-lJDTC#s @5Qy /M pk<-%( pG-%(<M /6ŖXf56tϞP/ P"xF8ZPy / PxM( qM(4xK( ,f7d'51@f/ xT^T^%qpdcV3 ld0M0x?7ɖ OK dKY*/@R/:m%HFXkTydDy~*/@**/ Yh7 :wmjFaU^9i҄5pIޫ?,eXGb /Kѧ{u݋6f]9 ۭT^5n/p`1z5CXFΥ,ifl*/\?ūrs*}l3$^ݨp;^*/{/O5z̧^*/ 4Fxxp*XxmIǸkh$^Y*/W 4Ls݊ p`ŅL$^Bp;^}*/o/,uF6j8UU\I{/ۏR>iW#w? Ryܩ_}{ Pv x/k/T^XM5~f C&Nɽ@KT^`DwJv 網NɽExs=*/0[ſq-Qy|nB^9a dtcA܎ISn @+^ޔw>QyMW^mIS b/O*T^YϽ_'P{0ͮwj` | vP tE |-P ;D-t@'ZHSbKgF@ZKSܾ8!@ l#8L |- ky!3 bKgTC9[:X~q1H'/][_` uu\: ׊/ d.[Z[[_8 tb[_ : Ez}- .-/ E5T-/ C7B-m.-/ԧ-[D_ HF4H-ŷX ]wɽE^? {K7-ŷPyL7?|++"aoT^F˽[,`\*/[-/T^5F}o|u@-/4qԥl5Q|@k$:asoI)@o[Bo}#;'0_WA*/H8 |KV-/ԹW| @CT^3Y[oY} 0>`g*/@,=Eb/tkͱ(&_'&}up>]Ma8, ،kf8 ߯|75ѷb^uT*/@ |a|-/tݒX&_E`GӝiNT^Xt2G[*/@oWù=Y7-/0fZY=S|aW4so~tm PyF&G4X аEn Pyc)?gLo~v$x M;]MjVEGSyM]0o6/Q͚0*/('vϑUHE0vBMy0*/o(kv-KErJ`wܾ=ߢMZf T^VR|7M{=_|jO1x*/([홁XX~XuC7:cp|UC6X}4H`Goa?zpр!ܶ+|"D}K2tL-)Ϙڌt[n,=}b @l|М=iXT|9FY @ |' }XgX)>~ù78 @$|'~Y/j*v7l<QgTT^z 9';v@;4pBCvn(;p{{Pyem';*` Oe>gèEmtfD@(@Л?ʗ~F:,@AY y %4{6Cސ~>kHUΜ+@5 8T78Nj4")+S@s 4uh İLBz:h CӀ! 089I o+^PyRaT^#,J_0^4giTS@kT^x<r K!p#$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyIT^$*/@ DH$QyU1EkIENDB`6cDdp& UU zA?Untitled-1Obraz 0Untitled-1.pngbDbW0@|48 bD] nbW0@|48PNG IHDRn߽RtEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<"iTXtXML:com.adobe.xmp 4^{IDATx]ئ`s %jSmZ3-t! `'PBI!6@jCh_@8pk+>zig%4-?Ğw5͓F'}F $%@ڊ⿇C4!O@ :DQ"D1mlcH@ Ih\>2fZ b"@ $4Q'-ˆi '@P?Dq( T@ I5xK7ü|_$$jDqFf]&vgk0٫jZ@ Ga|gfymgpSWL67MwRP_ dDll$aq֗}ϋ a>G$QS?@ $Xvysf\CE#[$$(nJQM&C$B ȞI #Yvsow]![R!d,t ߽\ %dv$i @C( $n7>ARc9"|HŊ$ <,M/v LHV' mב@ F (n§?zR]wMkHޖA|5]R?sD$Fz @h@ $iQЊɐ'g*O d ܚ_]$kڿ~U+#~ Y )H BHl]DH<9!Cv Se"99Y8&I-mI:P'r-#vffh6ݹf@K2)ɮTVH$S$܅^G@ @~ <i[WDl %%:׬9^G@ raMGϜpRh4&:"ɪWoM#@ žSj<2P3HtW)UHfb8e+(\oiyh5M_CdcbǼ Ίhc?|yIq1_@!y>~黐pңIh +$~QEkpA-~̹H͇oBgb=(T\jK[{v9Hǿ Ү ߋK =y$Ijn 盬hW Vԗ$DHBHGw#9ɣ{Hl"5?˫n"Ę{C> C3 2iB$eHwMHD }Z>4J !o3IPž#!=ƊXq= 9̛L" $n#}VS3 2 =yլ\HD"?c< [Q)PڐI")#l&v>>AM!E„!;$Bu4^jRȿ@6McPqȢɣTMj DZȃ>K I TmUUi=Dn9#C[C-#RH{C:ҽϗ!ŊfB#c<3۸>ϯD6N雑øG|kkY5+MH^ sdG4@i|{|^i?}(Wt, V G=RH"}_>+FcRV K򯑄R.{n 5Ĕ6)I i Gg#Ozx(dh@"o'84r_=鉤J HE;Q,^1 H\I%N(w@8琄Gy16I$Ժ0Tf$lP8Պjeqe"jq,dy{ F$2 e$&I"q$=e-7ԀpH:C y$1B06̊N6ؕ$ .t]DLdi|)PATGٱ%!YyG$wq^dҘHʴ&[ڮId7ք#n8|'{t ?}HCHR*/t&I8ÐPt #\!hs"1H{9!̎_8KIT{q4PB]0C8 XH3-xƳ!\ :蠜aHGle+N3(@"%X5#:"YJ"2/JH$32C$'hj&egrn4[$' ׀4f+_N%q- ݳlDz`oN5KD)HR?jmBZH>h ;1 mˊT vmސ摄@F 9x7YI|oe#$M0?D&Hj~HF4rKYJcHC i'BZM$f|?zC6MD%moB8Fs)IqWXH$Rci3r!|\H_iǍ" ۬x'F+Ig]~38DRӠRHדMRiMH@ @º<f6+( _Bo>Iq mrHA .DdK[G"}XB=du忑@ IBL ɋH od ={/o iדP+ed͈H*cȘ.KY^O@@!Ĉ;5' GNZ/X2"< v>M) ڮlj4$)%zP?R94Mȷy챫sHN@YS͑ggO>xLUmDF;xD1g2 @ sAyT m7t|,^1';<ѐh \$Ҁ4FneK-P?߄ 1d|#)/#OIُYȡFtF"C8Ԅ58@ j}[IyYu[f0| RoX ٷe@PV <$eȗW>iSR.|Nvqr@n'xaH$COuHO, X"՞~YKB f#2;-1Bo96+FX AZ5OHA#YS1AZ҇އ*$<9G4M8{V)$<6er~ERZAnkpsNe׋ϕr>rDO[؀dvrpFCs .X/jgޔ0a5'P=3 >vB:+:d-#%\2|> ɁWߙH$>P-e8|u=@nu<6E5s| +WPJeߣRxH'#w‹{$/L)\:{Ui"]B?7 9{{6^}L[Vc 7CӟIH*;@Mnϱ #h??/2H4CBBhĢwpx`&g>+t~*z~Ï+_y~SA󤬇y _>'5a7~%3qN H$ '$r+ lC\dF1mË>7ܛA IE6qLbE c%y+jIY>;Qr&֭Yv\椴l$|\8O }Aq>Po?밿"峢H'BD͈@BYxɥw2xm OEqfa;f#JsM%2f˓>j2;2OkB̽VOB8H$^U\.;{sIBaDhݖvvvY .Z^4 A N7wP iEF(g7S(P\ u =S|?a'CI6=7-X72봿c(s.r!>w: /);%'jXB˴G2KyFQŽ<]}9 o|H$>|=y^>;{5׶ti}uMK"uZ{P-dݟH/w B#'>3nW{s ΅۾.w10q#.ړAlhӈ|ܱE>n,n׎bE[ =O_Wc.*.x;Yp9GApVbX!2Qc.Z8 \:^c-kmo.H${rsl.@mP7-e"Ĉ]sFυ xLF,Q^!%al ]筸+d;PcfD>lqU+d1oN|xKHVv-zq:vap+ŢlfsY q XY h77yL~zzD !AGg nE5 QG.d SVt$q\ӊ SZ='nINѝe8F^>/8; B?a[\k7_=y?W_pBv-w9*&xFgp! $0Ffp,';ҹң)L#Ӱ-y r-8z#ߖMavLl`8I)0]["aOma7䚜G*)QVsQ{<ñ0a&IZHBNȃf8Q7W(o{[-Ǎ>LQK5R @g~"5uC ))h:Aڐ=pnن5C .T1BM"J>aL\h^T ڿsX-^1*z㩋Q9yaŜ <B鏓qG9ٚ8jUUuus!d{*XVYN: mlzB 'R߷|ܺ-#7P{' ޒtplnz33ߺF]Zߣ z#:^7@`ǹqMO,.Ar2J[;;76̺H9zflh0Xi b5 #luE“qoNl(h0 j}@Oعpwa^l#腍گk=3qQ~hixˊ΂.?1$w-(~E}k *Vd1m+>mπݣ@"k'V+ݛe aG|1>Umr`o?FiL m!\= :WxZui#㉦'òw^%a/"4GVRWl@M.lx .B6~1_x>I`b'?Nu^dƍ4Sf 6/t⼊'grS}nq?0Dt՝%&ĤB c;xaG]x{νۇ6l_t[ن ".uL\Ų;+ h:n]g%hLݐL2Qr¤w8=m0V0,;?)Hye~y`@2p=6ZAv:؄N({g8znS,wqW\$M /Ʀn_[C1ǥe@"[]T HLogvnI-,wpڙw7\ݞ-bǃM a>ٹhs?'vF2w谸<6jB~:oX][4!U|͵C[ >^7>'E`nZt$(#Ԯ٘ga@q*PpUPR@E".$zjU ~F+)[~OZդz7цS'߶ZLGh!M?fJ޳aYxR{n;[g '$*(=ڜ:qv -O4~pr澤nmm?hv1Z $_Qk| 37w>pX 1(ۘo'坷 Q͡_]])}oDNC/Ya'ݛ]˵hˡ}]B[Uӄ p]jV׉4jysm0uX{*Kom#&TG[+c?ܰg25Z^tNU/H^F|`hM̉x:ҊZ~K/ `Ҳ{[V"_u&2; wV[oz黾7SH*}uτvXM *S{Ěr_d\mo_k5$ijz(6h߹<$}x}A7j|4ָ_2,x8 -#Ѯ_, 6-8^p*`6E>VJ ػ)mP;{NOHNUrLvFM%њA8ھ6 AmmKɾ3l\%A8E 1fa,vȸGdDdE%gTd\E\lY&˘xQ;1/݆1x*á4סKX.? rnHC'ܣ}z'(jZ俊9$x t _9Q 23>*2{&o7\:\ϊg}T_ /+-^~wv |DD-d Z,Бf>o]uƚIk%[0EkW&Up G s8iYkm)fOڏgWxr-jz%ƻ2s񔘳RxXσ345ׁ֓-,6k}#GgU( YGE; e2?L`@b770!dRҺM1:.#3{D;#AFos`6VUojbW,syDj 8|cu C"q,pQ Ի/SY1p2tb>4Hę(z"zл fgx zӐ 1E"w==x}# ҴCBUG;ַMH]h.칈^ !57X\G(T灐.DS˼lZHC]wtCmR_1r/-.Asq$G0} )7aE*G,"Fzݩ~T"9|' &HDil@r< :DlErV<I^uVygF+}@V3H[$ESElB9[0Kin_^̛L*BQ;%2sG,}Bcc~p#mL\~qBBˆg1k=PBzĥM<є($qT9yȅ.X"pDc?7{/^MR$#-%O잉"~SH0!HVbxܲĘw?X0uhhaq 䂚uBw*-1 \qMi `y*$#t$%fgޫXǡllL**ڦd끼F4hݓHS"mK@.,g)xyQ庶b\m Lȇ-.&kR|hGN {x5ݺݪTc崵{<4L+"k-o<鑝7~Bu򫝦ؚ^ cjW bUputϷ`|ڑqpyrφMz( ݂4Ux߃cݗit%uJ [Y!yQ׎Օ1|]) =i#ldV̬In1 !%WzU);)'g3!7=}1I<ԧ? ~t0|z,mdl?U#aʲjFౖ&ec݄^H1ֵﱑגSx tZ'4zKV%Mu!dtA ƽ|sCbYy"/^fr{"0щ {n1Z\2ҙ)0 ax o _$u6?a2]̏-V>K$$)*}^#xRZz?9Y UX|$4wxeNLs[a=ʊmiGHh.ŀ׷Gw>"임w)ϞnQ}Nhx}g1gٔNӣ";F׻! BM<Fᾦ[C΀;~Y%8T$I֭lE$y+ekf*ċ{@̠'~prbbukaWȻC:H!Oy0epʤ ' _\ep[jcRw۰ T.үƺ,b-/N; t͈\gkQ[NJZP/Ѥ4D d2VC_P'F\8Qh|ORN;h9Ƌ!́D [|0lѫ##qBۺ(:6<˯u徔 \4M^"5HAr~N&~,:F'/SbjFhY&"0 o:9%ɷ4zC#^l$ ;NH;> 7!U[ARO ԵòL=\9&&c|灡~fp-:/LhtVB?5:}g(cRpԹɠ"X˥,Qq w_yJe5E[QtР`ZTxlwCXM.]'sgg@"H!H,}Wh!˪ =5؟Kގdآ/;ǃ =i/ؒ AcZKm ib `2易fn <}c=hf݄rcP+Zr/i֑G8Z8 0ñ^M[/HXp=:CW6m颥{>K$*5_҅\kzri@V}&j$Wе&,9dyG@&ǖ`L.n~j3#<&y[gX 'QA$݂ģ~4>z8wijO_PRY^<\]\XA{Spr oGbMVtH /(c`Q H3V{/F1C]XusXVglyL/ݾf7\UyW ?,+׿.>^@$yÓIxj`s|/ V^1O1Ou=\]C#}U3ͭTm1`S|$XS2l ܑ[_0)?z/P}OBy 89D҆[{+~5VE䱵{<̧9ACt?-`Co07n_&!`0 hu e⤏,>vWmߍ[s M%=x6T۸cΊPQ'`$cuY=ɛ LJ`RhȲmіIsQr@`C$3e͕ uLbC~ް}G=҄EѥZ ]6ܗItլ©]Z6U&&3gf[YeGu`7G՘Xag8aٲ[so{rS^T y Ep~N Dx&uE"Zuy{BQwBYC5PK&}rρGU$,pq(O6A~ %7+u9 44V{C99AzܹC 2yژr 3*,/; żN~g#r#L paTU!=?<=Qy}=]IN5^NJY\YzH`~(xwm边DbhE5Ϡ'yسsH< 1}W˾.Ykp6 Aq| υ4-ǥX=Ѿi2b(nx#_+ Ku+ [̏)lܳK5 8yClly<ٖ݈:s@xƷ"ِDZǶ]oǘO|2],Q`/D@] |(|gr א4ܗJa4T QfٽY d"[@ ѣr_8 hv ;s>x6\4^H~re:*ߍӹ6i8j ?~{vDX0q8!.8V,bg_oPh:f4A{c# h2w1vqV}/ &ϳI6Ax>˳IU\mc+hT!}Ւ2Vp]QJ= ._.1 #ڨsšzm>"jrdZ( )^"ɳ}G" >.Ok0\m(j\g]W'Ng=#]/9N : Q6jo04/euWI}u=Vp\[3V1hoy)}뼯2Ţ.:$FFۋ[4A]Ƭ;Dgb S7[a cB"_.0 DZ}9Wޙ5D?j PkXjJ*#SkF2SX |\s\ñJVX!;@hO}6 /n6|q[48R gVӌi\|> (Nue/jLS/l |9L?&jcv-mcsrGXzOV:~L e5>Ԛ2AU}w +jJxODIHƸm͸ esUCl|+ưŲ>cd[cyBK!DۉOs̩4 `X@"3}"GI9BH"-俁$Pֵ]va-[cghKWW<)WEC:_|ַi13 ]Iq-F!徊 ƹKM$PB_E?ck[vJdkl8o\op-NbOq@O_Wh߼mXD,N_A=ա84'- [-*HZC|/ۑ&Z-;oW@ : Dij!\&T2wpÇ$]Ezz B*>FXxZz @9j!});HHeH̩FyD"Ǿ!ҠRa+Hmm&0I ɡgNBleK A]8>30>k*Gihs1PR󌼠-U&~(`\rVWgJ"%[~%j/ᐶJmmH$UG('ЫL 96ɇ4-"_7%G i_%$ғ߻b"Y='>33N,hz/ac% $@ viK :#ͭy<^靀"fd[qH.ҒHZ&9wȸ#/fM}%}ʹ5@ XaTjd+/lOq )aXߴ-/j 7-S'{&'x^E;tm)~x1usQ;Wõ&&Wx@ B㠌]/@ݢBfu)$)upLW'3qd8 hކy]`^וq!*l̷-elq˒$5>K଼3GCod S$KyidaBĿowY|ʉx-AyBY0=PAv.d(>@<'B&INTu,bZl'py~I"0$ppo25'໑A\FȂ\.Ѽ>#y{L?׉ $nzHa2AVNvB; _ofm-}b?N?}$+Yi寐_0gm;$<~).gZ;uk*7A4\d O#x9I&3$?~Sx6qI2~ m?Y?Ҥ0y dÿߏi8U ?xp<&x2 4ïeEqNm6-X | =WF"XE$EI MZP~!t4cb{4 2GjS5 r01t*)"!w{vJ=YHq l@>Sʟ̺zK uc! dMpI^&!":&y ++ H'n> uiPޜDdީN iҧFI4Q8c de0V?y?ަjk:1υ~1b m!dmR۔INȣ"!\;)dZ&w3Ƹ7qJm]Ӝ^$+Ʒ-ьsb;#LjZ9a kwZI^vB4h![ɑH62HzfI f {YHiȣ&63U@&LJ[e3 h0I&AѦ Y)446h<>gSt>dQmOW֚̓y 2&4P l40 I^SOA4j@#16(AE_4c5mh7Q¤Ez7U ܦx^rΉTOw~i'u˜Y$c֮c{h FQc%QH6SՆ9"&DRmI"6휑[#qbTN0DMB[l'm'&3IٴΕLYBөE nZ`7JmJ{&d'lDg$'d|vĘIO^ּ[x)\#/ !aQW'+:S9 bP[ۍe,VUu$OO}?EwM?5A ¶2 @^haA0ɠM}6EVsy$H#")2F) lBQEkfҏ4RsN@a#G$r2/oRStfF&^b-UҒ0 c6$g jcZ;<뉄!B 9v Z@hm6f(Є暳޹*+JcaY3Mdm:4}kj:Ō0}&ni9N%N-޳\nYN>Z*`Gk%;=6YIY ƅVmc4"yd0nkX>n,#T/G5CVDI,M{8%㚅raF&st}5jJ#m5P\'~@{6-T L!LHc<ښ~sMRhlX6Ҿ^4-'􎐶( Nwkgx5Q[X6)A-dY lEP? v* +ѺR:dirmPK}?kX/ݴՈqSfnvz*[f\m'JO.C?(s vDLd@l ʮDXoK;L$=;S.mEϜG-"3غ-UdQQcОH~]X 4:h &Mf |i&7qV`me# ȣBtੈT$'|ImD{OOUؤŝ:}])M& a {NS>A$t7>0O/J8C芩'?ɅUY[悠9MEL.1 &.2`id5X4ifVBoZ<?Wp(Ӳ45!{pI94}4p[ -B&^ze7-4^MAT|aARt^B 0:P񴿇)/=&FRCsX y|\nutLu[YMV9JNɩ.~BkDr"p 7@uԀ]#\IldS.Xt!i[C}#.T颗Oyi kBr,#;]c" ]3ZA[h )k<8eFٯ,Zf>AQ?fY #Lum~:;$ѦUcDe29F7h؛ļx uLNvzQ'ш4TkeD{:++zր4%ғr\%iڻd'%i-S#Wy<#%򈶏8 m$іۺXm}cpRB88 D z9,k3P)!]lg˶}[FHxdZG-Z#vXR^kPEXC@ #' ֒52d6AD2٠s5wy&&mjs[kM QQ"j$rEFrmm_Dx'nnˠ>@\xmxN`Jh@ }%So; @2"+""j#<ίy ݪɶmX qԐ/KXum;/mg@ @bA"6RC$ $Ϳ:y5UҷUlȟ#!Dg/6^'@ @j:gdprP,XҩJ>cg|HGQh3]bLn}*m;@` bHH$3FJׄ-Ϫoݚue$@ZFq#.`Z5L H$#TTnKm \938^YXݞi:0&QQ eaq^)@ j@.pRJxK;L$դ0HVr)|y|[qFg\m׀(Ҷ3@ D E"H20d:ֲ*=S%qI@y~3@ z'ϋFIE@*jof'vme V;@ BC).}kH.tWS<^ !Ʋ5 @ *6KC=@ߢ&%@H}R|]& @RS@ 4Dw@^gE;B oR@ 46ԝ9XF0Q|@ gH$m@?f @BX_IENDB`>DdVW zA?Untitled-2Obraz 1Untitled-2.pngb=i5$A:=zc] n=i5$A:PNG IHDR9^tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<"iTXtXML:com.adobe.xmp I0:&IDATx}=ȑf6Oj[!2Zc)μ)MGX'R(9趃EvO/lb}}ME ~7\>ćsU6:m>v اS/h#e^M[z}|}*$W]Ft.ܛiz[훯vd vN!XvlaՑJ-?cin-d0G(JZ8M=.k9ʉp1y[:>NC|b==>r)g/vC[_D/=RM>Xt reZ0ǃ%lhKsl p^9Q>*" Xa܈v ^:`|B=pIE 媊 #{|1q)]#Yeo)N /s_Ӳ7'kDc7O'KGW}θf6ЦA[«)c%c<-g9w mЯKhgqOո*R}]3VmHỷE}\*lcte+"E 8g\Okcեm/@ 8 os5@Nd%9]A^񉄬$VBoVgx´!+}RbksWd\L S:I_&:I^ c^GĬLhJm4:0.ꘜoЏvΐ^ \VTgzC鉭$/L\:VN;qt\34il%4޹VMsl)_+&ܒ$m%w NIdWB J68ȝFw>8tQ^_I! ->)+|Dwal5-D?7mo$edKRq7>4 RHo$OlPv^= '(2q'4tMH[ҖLۥuO)~㛜n9ne3*fdsl+$d5Ydbl;;i/`kmQŒIly3^NoK6(ܘ:v+EÔyHwk\R˜-OS.=8ʙEmp8m oi]Z?BcT~"5xt1&$W!9Qt􎉣keBxy+olm/V%cV}rϞ~4YE/W5gyMʾgM\H%{$wtѧ&}bKv_&3#X>&׶| =$O>^DZbz}aܖ]& wm(<}ީEe2-%!1@:_*cGz-~MI֑أ68fZ#wqrMƳk$]sPڦPbaNg`"*9? be=P$wECA9w@{ne Z869N*#LyG|o#iQ^\M9Gls,"ϲ@BSx栩1OJp6mm%]>:`'tVM{$y0i8uVϐqŜ#ΆV9'P'Ko|&)' Z(-9:8KClu6TN6&C%+wDyi<22$G{&ח."57IXXnfȞs&bEsKo" @S,>݀N >y(hK=s6bEIr*w_efrwjf˸fjY]z=$ykB-c2ͲXgVkze-+_3Ĝz7=T9$/cf$RK<1uM5 Iґ&sBtOIr׃CScav$yxP#mئO,etX,eKRl G荿%bX -ڦ r@W]=RfGv _hWNcukclysCώ`[5Rϔe&ޕOė+k-clX>; pwdlNfrB}99+sg <@sB6,{u+}̿)ϕyD_pI[\s7OGL^K;" Os27\ckkiGQ0<:]O}ˈQcb<`_W`?7 MܴMux>[uPb6Mc+̟‘Pl<%ײLa( s;Ņϟ;650z<ǾM5^^j)o3xkCW`[w޸aG3oU _(&|:Ŝ\~LIjL(^*|SNZ)i}`BkOBWJ@^{%& 8-OO߷0 +!25KbѦBmk.%ەQ :l7stx ΀dfo7 "i\n.2Ù9=;?h_)=X}Ϡh7N=C\ ?nhSƃx NB~dF6~Ѵ пT9X<9pmdBcC1 mqϥf\p2dzзHpl摯02w3eY< J2yc1bfܻ3t J_=Xȹvqak!9|:4ȧ2⬄еyr {3}.&<{koՎXzLp: 6%>;7Ζ),iȸnѥeVav|OK KzyqV|ýW=ĎBqɝ]85f"\cץdW:$ *av<<8w=]1sDZB#&ߐIYǸNncʹ R.Иfr!e$e!&kw?sK"dXZlL1V_bKԸ"uh_} yDYY%j\5W*"y`HU̸6{Wǻ P,sSʘlCvYnK;wl%bZ_Я\ 1w&N;XqkLoFlFZp%/abGj~ed&Z}8R~1172 oŌtJ8[vs\u୿xKmv:5~uDf{m@C@r{_Tǩb@e^Olr>wnL]u*=M|1[חUa* eڢsiّw\횫ewܧ Z\oJ[5pUER.zWƔ1ߑ6Yِuq3Fs &}*{r3'ˉNro>@ 3'ژt,k9[a+o}gMl)_߱(aN{XV_>P-J=j?Y˂nS:>8Mj#dߒ[o<&c>-5{op3pEG:>-W6jL\"*!WmMj9᜾0DpNnbkKM&N'I>jH5 j\ >Λ/M+*WĈ>w1Ij!Y^s%#(Pj&,5v ت^Mh2L5AN{hc0{9ɪNv*o.„ 8 L|Jުmb2'%j}3v97|)]H)\1*r98s]N&^xeDʴ.>5cF1M?-񾋐U$3_ޜ1cJFoUhG_;pmHH3-Nqa qNAUxia;YjD#bO|opUWԞ\AP<3E5o v[ś#4 $`3Dc_fE8M6o{m!i{\՗cǽ%ߢrw8oQ&p{w h~`kXH4WrO[VLF4W\.;wd'F3d*z ҕc\!nE Lwf1+n9 3U*>Ąv m{wIP17l Mdѐ> 9U`,}z#,$6eRi ?fL.d4#ۘF>|M#l'})mܠ+Uc 3PjG_;4æ a6uFY08I.޲q]ˈ1y9@,9[8} 23xWۜw!TO ݨR?= Ϛ8[I.D!/aC[7qL䘭4*8j w!O 66530|̅zzV[SA` KW{ԸWoU]!I:Os[0Yv8drkRzaV (K|;$_H@ǴְXWagPYZy܈3% -5ar6|!b~Wqzv1l҉df8'ܛk{8Q-0?, R5(~60!8.aSt3/=ޫ=v6yQBZm"JƳ'ޤTOϜ}bCV4!] ?П1]kb}y m2!|3̍{ysyk4W^>(՘x.O>m&_|Hڨ젔E? +r-,ZߚmF YU4|;UYk 2M-},7K C Nm\#%oIm}lm[C'N3[[A/# Cӱ|=O>L'45o0F1~7Ֆ?g#xtTDh,zK}6E]mҌ\6δ֎[:b:xk[Co驼劭be[9mNMSy˗ӵ/sc[pK=$+䨡t/I^dz-Wb 3&ڒK" 1# 9+In]>%In:w<֦P{җ9Ir[pdK؏Mc?%6.(X{Ir3![rzjkژH& pg>"v*I:/j^T Zʯ InmlcHǜ@/c77,2"y'dKDɫqcN$I/yFX$3'I:#IX`z]M^-i_H:Ó%cOpl\R ؄c}J<6&mHؔv$"s#k'@:UlfHw̅?.m$/<ՒH'syTF;[r﩯rtΈJoo#^kӃ2-/^Qmm ˿]+>܂ /= lm㕾2H y x{s6r/7%?#\?MlpO鉶or?4y?Swo\R ?^zU.E[tCS1G?kn5Uڠ9Ǽ̿E͖|s>W.`׸87_?2K ⽚?>B <5|7=\/[b)=jKƉs&?6 ?<{<ٜ~2%ɩ`xW @ H xT. cG U` ~%"8Z aZ! @ `u +1?{V"@p(՘3v%E$)=ɏÓ&+C'荒{I~y݋8T`R[hdz,:v"F t$@ u)CG@ @ @ <[H\ @ @ $@ @ $@ @ @l!Ir@ @ @ <[H\ @ @ $@ @ $@ @ @l!Ir@ @ @ <[H\ @ @ $@ @ $@ @ @l+@ HZ=IZK(%oIA.SU1}NnvQϔgKR[OPCBE3}|tqԔ#&=A~ > M??ץzcPH/;wz 3TP'%# Ȳ!w/(Hs8kEdr@ vRH(gggRHH2og>g9|KK--[Sl%3`z푃&\%]@'TUdЧ|_ÿm E_]kYFTPTn~ӧK_ta?ʨq%Nܔ|$\a㑞m^μҖ<~cmez!}H,|f4<=LюỴ ƒ;.~l-;K=zYh^Θ|9ӷBm/!EI9"B"ER;I= }'1&y&l w[IH&q[y*Ĥd~$97 $z $v!%$-!{9 So;>xWu]2q_ӎ"` S:+ÿ+Muk_s'kØ$93Cn}-\{nIbkuUl>pahM/cOqr00|DGH"Ir)RI.}C+n{=w넌JNDNro.*x}^ȠEM<[OQV/ֻ{J( ې9clʾ¾x+{y|~ǖ 5ʁNMMN"C{C!}#YkƸ1nkq}h[:ܝB؊m,>lrg Z~_OPZe?;6u0vv8}oʽK6{ANe$WN@ &C@ Xt.N Iռ/]W(#'OVqLy0QJaϹ5ݜ??,t֨/=̹h2mwk#,J|vd|c1IN :g2aܛCk۝WEf~Tz!g]mcoW^N\g+!3Ǝ4򻜡|t prC@ +@@ X x+ ޺߶fMJ t1t%6mcoldUFx +_C҅0ۄ n²ziDCjEhk \qo5qHRʺR aClAGggʿ9k.kvA/l/UmƵs[ɏbN=}S#e6~25w;ƕ6l-:U.&l7;n!g_@Zx!(L:jU\ܬBP=Afa .$HxE`_SVYU ÇP%2 /,CK!y$r=h>mgpMbj՗Ir1'<ڀ\߃_ \PI-̡b/;*%$@ D4<2ӗˡ` \Fhn;v_& ^B sKL >W&?pROW-AoI>M Z=MݩeJ6'?3sI0r钢pZ>slC-6Dƃ j~ >m2mz Qt; Ҁ_|]({t ZU߹Co-HäP~^Soe=geWI,v)wcBx @7@ 8VO*Z}H ]@՟$ LhLMV[OZ?A_CBrB=VTYJ؄YmEZ,[5?|x+9q;-7j٤=Gh= Cvcq eY &5Hd`~z2th"O*zt%pzņ\x+| rx }m_$ְJgsph9[ƺ&!u."QΉG9оQ9>v歀V̨.8Z8=N!}xcY~aŞ9cTd=njr+?}0;@ X݊@ ^W8V A'R#H3E A7׭ 6 fosWYi KйDm vm߆pͬSQ4pD!T/d(i5k$z_}+ !CwISR_СP FK*Q3} kRc,F^0#ǮsLc?rIUxprͩ Ir@ CmG" $if댿RO X8{ߗ(jӠkKE@vJȹxP[I]} 6J cg.oT޻r{/.r&}1|nJ=-jO 51@ ܗ~*_KHߨ "xvX%C;PX?z5Gf;SёqOзnxL;r@ A[1jhոw0W$AE ݑۺ ܬ9;62aV%N :Tʁ?nU\{=X/GpӡVu֤-G&co[rSEKVs.?q[ 莩̡&^ñ-8ḯ-zHaslʞOJr@ =h=D HUBB<\n0lCٓTcBIzcKỗoN@[H!8cp7 cB>y};,OLtD7j\2K?@ߟxo B?y2oDyF,lICrӠovZ5C6 Uoay⃨vݷdBs9}n_86jCzzeopլWqҸkTeW~d WP7_Xo8AS{5)0[@ .v)R"ٙ)Rxz,;~3>YN>3gfKꨗ{eW\ߧhl w6Mo5S/S.O!W_vS{hr*ң/[!qzS;u$7M Njx=y-qS8*gاT x>eL;bNjOE)+I9|@NjK@pHʽ~W 6Bয়~uFOl&!~0UO?~N|Ix1rSB|\p}Po6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666N@N Normalny dCJ_HaJmHsHtH j@j z NagBwek 1$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_JA@J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k, 0 Bez listy B@B z0NagBwek p#d.O. z0 Znak Znak2> @> z0Stopka p#d.O!. z0 Znak Znak1P2P z0 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJ@A@ z0 Znak ZnakCJOJQJ^JaJh^@Rh z0Normalny (Web)ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtHVOaV z Znak Znak3'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_" ;<`rk_t^_000@0@0@0@0@0@00@0@00 0 0 0 0 00000000000ȑ00|00ȑ00|00ȑ00|00ȑ00|0000@0@000@0@0000000ȑ00| ;<`rk_@0@0@0@0@0@00 0 0 00 000@ 00@ 0000000 `& t  ,b$b[HLg"/0`4"@ ( HB C DB S ? j(   c dA: bgWordPictureWatermark176962093" c dA: bgWordPictureWatermark17696207S" c dA: bgWordPictureWatermark17696208S"A#At l#1u@ x(9u@l#1u@{t{ 6Drsy{r^_ W[U8h^8`CJOJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH W[ULV' Ww$^&y0xM7Fi/}.zM2C;,J.h@^^[`)Tahoma?5 :Cx Courier New;Wingdings"1$''*'q42QHP $Pz2WNIOSEK OdeeGosia Oh+'0p  , 8 DPX`h WNIOSEK OdeeNormalGosia7Microsoft Office Word@~@@P!'@՜.+,0 hp| ' WNIOSEK Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY^Root Entry FPi`Data 1Table:WordDocumentSummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q