Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

O nas

Krótka historia

Fundacja powstała w kwietniu 2012 roku. Przekształciliśmy się z Fundacji Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE. Zmieniliśmy nazwę i rozszerzyliśmy grupę beneficjentów, jednak cel pozostał ten sam: chcemy przyczyniać się do poprawy jakości, komfortu życia oraz poczucia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych i pozbawianych stałej opieki.

 

Obszar działania

Naszą siedzibą jest miasto Sopot, jednak zasięg naszych usług obejmuje całą Polskę.

 

Podstawa prawna

Działamy w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

Fundacja Niezależni posiada następujące dane rejestrowe: KRS 0000418044, NIP 585-146-43-11

 

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !