Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Podsumowanie aktywności Fundacji za rok 2014

Podsumowanie aktywności Fundacji za rok 2014

Tak tak, minął kolejny rok naszej działalności. Rok dobry, bogaty w wydarzenia. Przybyło podopiecznych teleopieki co nas ogromnie cieszy. Świadczy o rosnącej świadomości czym jest i czemu służy niewielki "przycisk życia". 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dobre słowa,  za współpracę na rzecz seniorów. W nowy rok wchodzimy z jeszcze większą energią i chęcią do dalszej efektywnej pracy.

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy za to że byli z nami w minionym 2014 roku pozwalając na realizacje zadań na rzecz seniorów oraz ich najbliższego otoczenia.

01.01.2014
- Od stycznia 2014 roku Fundacja NIEZALEŻNI realizuje projekt "Przyjaźni Seniorom".
Poszukujemy Darczyńców, którzy pomogą nam sfinansować wyposażenie 20 osób samotnych i niesamodzielnych w wieku powyżej 80 lat w urządzenia do teleopieki - niewielkie przyciski, pozwalające na wezwanie pomocy w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia – np. upadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zasłabnięcia.

28-29.03 2014 - Odwiedziliśmy Manchester, gdzie odbywałay się targi " The 50+Show", poświęcone osobom 50+. Warto uczyć się od najlepszych.

29.05 2014 - Bardzo przyjaźnie przyjęto nas we wsi Przyjaźń na festynie rodzinnym gdzie prezentowaliśmy - głównie młodym ludziom- symulator druchów senioralnych.

4.06.2014 - Ponownie uczestniczyliśmyW II Pomorskim Pikniku Seniora w Gdańsku Wrzeszczu. Tym razem przekazywaliśmy wiedzę o udzielaniu  pierwszej pomocy. 

20.06.2014 - Wśród morenowych wzgórz odbyły się  Dni sąsiada osiedla Morena. Bylismy tam i my. Rozmawialiśmy o konieczności tworzenia komitetów sasiedzkich, prezentowaliśmy symulator odruchów senioralnych.

01.08.2014 - Pierwsze w cyklu spotkań " Poznaj swojego sąsiada" organizowanych razem z Małą Agencją Kulturalną w Pasażach TESCO.  Rodzinna rozrywka połaczona z edukacją. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

01.09.2014 - Dla naszych Podopiecznych, ich rodzin i opiekunów uruchomiliśmy specjalne telefoniczne dyżury psychologa.Nasz psycholog specjalizuje się w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach.

29.09.2014 - Fundacja uczestniczyła razem z MOPS Sopot w nagraniu programu dla TV Gdańsk "Świat nie jest taki zły". Materiał zwierał informację o działaniach na rzecz osób starszych organizowanych przez miasto Sopot i Organizacje Pozarządowe.

04.10.2014 - 
Targi Opieki Długoterminowej i Zdrowia Seniorów NIEZALEŻNI 65+.
Gdański Park Naukowo Technologiczny w sobotę 4 października 2014 r. odwiedziły osoby, które na co dzień wykonują prace na rzecz osób starszych i niesamodzielnych, ale również sami seniorzy pragnący zapoznać się m.in. z nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo i komfort życia.

18 - 19.10 2014 -  5 Edycja Sopockich Targów Seniora .
W tym roku nie zwiodła nas pogoda, a seniorzy jak zawsze licznie przybyli na dedykowane właśnie im wydarzenia. Targi odwiedziło  około 3,5 tys osób. " Piękny uśmiech w każdym wieku" to hasło przewodnie, które towarzyszyło nam i naszym gościom w czasie trwania targów. Jesteśmy jednak przekonani, że uśmiech będzie z nami wszystkimi również na codzień zgodnie z sentencją, że " Śmiech jest lekarstwem, które każdy może sobie sam przepisać".

11.12.2014Z wielką przyjemnościa poinformowaliśmy o wyróżnieniu jakie otrzymała nasza Fundacja. Nagroda Bursztynowego Mieczyka, honorująca organizacje pozarządowe działające na Pomorzu, przyznawana jest już od 19 lat

17.12.2014„Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”.
To zadanie zrealizowaliśmy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Jesteśmy przekonani, że mówienie o ludziach dobrej woli, o tym, co robią nie oczekując w zamian niczego bez względu na skalę ich działania jest ważne chociażby po to, żeby innym chciało się chcieć.  

 

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !