Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Pomoce dla Seniorów.

Pomoce dla Seniorów.

Ogromna, wciąż rozszerzana, gama produktów pomocniczych ma na celu poprawę komfortu osób starszych, ale również ułatwienie opieki nad nimi w przypadku niesamodzielności. Biroąc pod uwagę tempo zmian struktury wieku w społeczeństwie problem opieki nad osobami starszymi, utrzymania ich aktywności, komfortu życia oraz ułatwienie opieki będzie dotyczyć większości z nas.
Anna Zaremba-Ner
Specjalista ds. medycznych
mdh sp. z o. o.

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !