Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Przyjaźni Seniorom

Przyjaźni Seniorom

Od stycznia 2014 roku Fundacja NIEZALEŻNI realizuje projekt "Przyjaźni Seniorom".

 

Dzięki naszym Darczyńcom zwiększamy poczucie bezpieczeństwa, podnosimy komfort życia w środowisku najbardziej przyjaznym Seniorom - w ich własnym domu.

W ramach projektu zapewniamy naszym Podopiecznym dofinansowanie do systemu teleopieki polegającemu na:

 • całodobowym nasłuchu, oraz odbieraniu zgłoszeń Podopiecznego
 • informowaniu o zaistniałych sytuacjach kryzysowych osób lub organów wskazanych przez Podopiecznego
 • powiadamianiu służb ratunkowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności
 • instalowaniu  w domu Podopiecznego urządzenia połączongo z całodobowym centrum interwencyjnym
 • zapewnieniu konserwacji i serwisu urządzeń

Może to właśnie Ty potrzebujesz takiej pomocy?

Może w Twoim otoczeniu (rodzina, sąsiedzi), jest ktoś samotny, kto jej potrzebuje?

 

Zasady przyznawania dofinansowania:

 • Kryterium obowiązkowe:
 1. Posiadasz w najbliższym otoczeniu kogoś z rodziny, sąsiada lub znajomego, który ma klucze do Twojego mieszkania?
 • Uwarunkowania społeczne:
 1. Sytuacja rodzinna - jesteś osobą samotnie gospodarującą, prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe?
 2. Wiek - w dniu podpisania umowy masz ukończone 80 lat?
 3. Dochód - Twój miesięczny dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 1.084 pln?
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z  miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. Stan zdrowia - cierpisz z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, której przebieg jesteś w stanie udokumentować?
 5. Niepełnosprawność - posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym?
 6. Sytuacja kryzysowa -  w ciągu ostatnich 2 miesięcy ucierpiałeś w wyniku nagłego zdarzenia losowego, na skutek którego straciłeś zdolność samodzielnego funkcjonowania?

 

Jeżeli spełniasz  kryterium obowiązkowe (warunek konieczny) oraz  uwarunkowania społeczne, Fundacja może udzielić Ci pomocy w ramach Projektu Przyjaźni Seniorom.

 

5 z 6 pkt. uwarunkowań społecznych - 100% dofinansowania do systemu teleopieki

4 z 6 pkt. uwarunkowań społecznych - 75 % dofinansowania do systemu teleopieki

3 z 6 pkt. uwarunkowań społecznych - 50% dofinansowania do systemu teleopieki

 

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie: http://fundacjaniezalezni.pl/teleopieka,24,pl.htm#1 .

 

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami wspierają Podopiecznych Fundacji:

 
Kora Centrum Szkoleń http://www.kora.pl

Sopockie Szkoły Medyczne http://www.sopockie.edu.pl

Ecobaltica http://www.ecobaltica.pl

Makamed http://www.makamed.pl

M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek http://mmckp.pl/

Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" Sp. z o.o. http://omnibus.webd.pl/
 

 

oraz wielu innym anonimowym Darczyńcom!

 

Jeśli i Ty chciałbyś wesprzeć Projekt Przyjaźni Seniorom - zapoznaj się z naszą propozycją w załączonym pliku pdf!

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA!

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !