Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Targi Opieki Geriatrycznej i Zdrowia Seniorów NIEZALEŻNI 65+

Targi Opieki Geriatrycznej i Zdrowia Seniorów NIEZALEŻNI 65+

PIERWSZE TARGI DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I NIESAMODZIELNYCH

  

W ramach Gdańskich Dni Seniora, Miasto Gdańsk oraz Fundacja Niezależni organizują Targi Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+

 

Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów świadczących usługi opiekuńcze (domy opieki, placówki opiekuńcze, przychodnie geriatryczne, centra seniora), jak i do nieformalnych opiekunów, którzy na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej opieki osobom starszym i niesamodzielnym.

 

Celem spotkania jest podniesienie jakości życia seniorów i ich opiekunów poprzez wymianę doświadczeń między firmami, które dostarczają rozwiązań przyjaznych seniorom i ułatwiających pracę personelowi medycznemu, a podmiotami, które świadczą bezpośrednie usługi na rzecz osób starszych.

www.targiopieki.pl

 

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !