Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Teleopieka

 CZYM JEST TELEOPIEKA?

 

Jest to system przywoławczy, który działa w domu naszego podopiecznego przez 24 h/ dobę, 365 dni w roku. W razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar, awaria, lęk, samotność) wystarczy, że podopieczny wciśnie guzik alarmowy, by połączyć się ze stale gotową do interwencji centralą. 

 

 

URZĄDZENIA

 

System teleopieki składa się z dwóch urządzeń: przenośnego przycisku alarmowego w formie wisiorka lub zegarka oraz stacjonarnego transmitera, który instalowany jest u podopiecznego w domu. 

 

 

ZALETY TELEOPIEKI

 

Jest to rozwiązanie zapewniające poczucie bezpieczeństwa zarówno osobom mieszkającym samotnie, jak i ich rodzinom, które nie muszą w każdej chwili martwić się, że bliscy zostali bez opieki. Dzięki teleopiece nasi podopieczni mogą być pewni, że w razie zagrożenia zawsze otrzymają natychmiastową pomoc.

 

 

 

 

O PROJEKCIE PRZYJAŹNI SENIOROM

 

Od stycznia 2014 roku Fundacja NIEZALEŻNI realizuje projekt "Przyjaźni Seniorom".

Dzięki naszym Darczyńcom zwiększamy poczucie bezpieczeństwa, podnosimy komfort życia w środowisku najbardziej przyjaznym Seniorom - w ich własnym domu.

 

W ramach projektu zapewniamy naszym Podopiecznym dofinansowanie do systemu teleopieki polegającemu na:

 • całodobowym nasłuchu, oraz odbieraniu zgłoszeń Podopiecznego
 • informowaniu o zaistniałych sytuacjach kryzysowych osób lub organów wskazanych przez Podopiecznego
 • powiadamianiu służb ratunkowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności
 • instalowaniu  w domu Podopiecznego urządzenia połączonego z całodobowym centrum interwencyjnym
 • zapewnieniu konserwacji i serwisu urządzeń

Może to właśnie Ty potrzebujesz takiej pomocy?

Może w Twoim otoczeniu(rodzina, sąsiedzi),jest ktoś samotny, kto jej potrzebuje?

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
SPRAWDŹ CZY KWALIFIKUJESZ SIĘ DO BEZPŁATNEGO PODŁĄCZENIA TELEOPIEKI W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAŹNI SENIOROM”

 

Kryterium obowiązkowe:

 1. Posiadasz w najbliższym otoczeniu kogoś z rodziny, sąsiada lub znajomego, który ma klucze do Twojego mieszkania?

Uwarunkowania społeczne:

 1. Sytuacja rodzinna - jesteś osobą samotnie gospodarującą, prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe?
 2. Wiek - w dniu podpisania umowy masz ukończone 80 lat?
 3. Dochód - Twój miesięczny dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 1.084 pln? Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z  miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. Stan zdrowia - cierpisz z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, której przebieg jesteś w stanie udokumentować?
 5. Niepełnosprawność - posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym?
 6. Sytuacja kryzysowa -  w ciągu ostatnich 2 miesięcy ucierpiałeś w wyniku nagłego zdarzenia losowego, na skutek którego straciłeś zdolność samodzielnego funkcjonowania?


Jeżeli spełniasz  kryterium obowiązkowe (warunek konieczny) oraz  uwarunkowania społeczne, Fundacja może udzielić Ci pomocy w ramach Projektu "Przyjaźni Seniorom"

 • 5 z 6 pkt. uwarunkowań społecznych - 100% dofinansowania do systemu teleopieki
 • 4 z 6 pkt. uwarunkowań społecznych - 75 % dofinansowania do systemu teleopieki
 • 3 z 6 pkt. uwarunkowań społecznych - 50% dofinansowania do systemu teleopieki

 

Jeżeli kwalifikujesz się do bezpłatnego podłączenia teleopieki - wypełnij wniosek lub skontaktuj się z nami:

Obecnie Fundacja nie dysponuje wolnymi urządzeniami do teleopieki.

 

 

 

 

Zapisz się / potrzebuję wsparcia

 
imię i nazwisko:
telefon:
mail kontaktowy:
wiadomość:
Zapisz się

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !