Łączymy pokolenia
Do tego by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i siwe głowy
Obalamy mity
Dom to nie miejsce, w którym tylko mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Przekraczamy granice
Starość przychodzi nie tylko z wiekiem, także wtedy, gdy tracimy ciekawość do świata.
 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej SOPOT

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej SOPOT

Począwszy od dnia 01.01.2013 Fundacja NIEZALEŻNI realizuje zadanie gminne na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, polegające na zapewnieniu całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.

 

Podstawowym założeniem projektu jest dotarcie do osób potrzebujących wsparcia, których sytuacja materialna uniemożliwia korzystanie z systemów przywoławczych na zasadach ogólnych.

 

W ramach projektu, współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Sopotu, dotychczas objęliśmy wsparciem łącznie 18 osób samotnych i niesamodzielnych w wieku od 79 do 97 lat, z czego akytwnie korzysta z teleopieki 15 osób. 3 osoby zrezygnowały: jedna z powodu zmiany miejsca zamieszkania i 2 z powodu strachu przed urządzeniem.

 

Realizując cele projektu Fundacja świadczy nastepujące usługi na rzecz swoich Podopiecznych:

- dostarczenie i obsługa profesjonalnych urzadzeń do teleopieki (przekaźnika z czułym mikrofonem oraz przycisku alarmowego w formie zegarka lub wisiorka),
- odbiór zgłoszeń o nagłych zagrożeniach tj. upadek, pogorszenie stanu zdrowia, zasłabnięcie,
- odbiór zgłoszeń o problemach emocjonalnych tj. samotność, izolacja, lęk,
- zapewnienie wsparcia psychologicznego, poprzez telefoniczne dyżury i porady psychologa,
- cykliczne monitorowanie stanu zdrowia i samopoczucia podopiecznych, poprzez tzw. rozmowy towarzyskie z pracownikami centrali oraz wolontariuszami,
- organizacja spotkań z cylku "Poznaj swojego sąsiada", zwiększających świadomość otoczenia nt. potrzeb naszych podopiecznych.

 

Jak pokazują badania ankietowe, przeprowadzone wśród osób korzystających z systemu teleopieki w roku 2013, ponad 90 % osób deklaruje, że posiadanie w domu przycisku alarmowego w znacznym stopniu przyczyniło się do proprawy poczucia bezpieczeństwa.

 

Tylko w roku 2013 Fundacja nawiązała ponad 1000 połaczeń z Podopiecznymi, z czego 5% połączeń o charakterze nagłym, które wymagały wezwania pogotowia lub reakcji kogoś z najbliższego otoczenia - sąsiada, rodziny, opiekunów.

 

Pomoc udzielona w ciągu kilku minut w wielu przypadkach pozwoliła zapobiec poważnym powikłaniom, których nie dałoby się cofnąć i zmniejszyła tym samym koszty ewentualnej hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych.

Przyjaźni Seniorom

Dołącz do nas !